Thomas de Lange

Thomas de Lange

Professor II
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (12034A)
Min ekspertise og mine forskningsinteresser er primært orientert mot undervisning, læring, veiledning og kollegaveileding innen høyere utdanning. Mitt forskningsarbeid retter seg i tillegg mot bruk av digitale ressurser i undervisning og vurdering. Metodisk har jeg jobbet med både kvantitative og kvalitative metoder, med hovedvekt på sistnevnte. Mitt teoretiske ståsted er hovedsakelig forankret i aktivitetsteoretiske og sosiokulturelle perspektiver.

Kompetanse

  • Læring og vurdering i høyerer utdanning
  • Profesjonsutdanning
  • Samarbeidslæring
  • Kollegaveiledning
  • Universitetspedagogikk
  • Teknologi og læring
  • Læringsteorier

CV

Utdanning:

2010: PhD, InterMedia, Universitetet i Oslo

2000: Cand. polit., Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo

Arbeid:

2022- : Professor, Institutt for pedagogikk, USN

2021- : Professor, Institutt for pedagogikk, UiO

2015-2016: Spesialrådgiver, Norad

2011-2021: Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, UiO

2009-2010: Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

2004-2009: Stipendiat, InterMedia, UiO

2000-2004: Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO

1999-2000: Forskningsassistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO

Prosjekter:

2005–2009: Productive Learning in ICT-rich Environments - PLICTe (PhD)

2007-2008: Morgendagens medieprodusenter: mediefagselevers produksjonspraksiser I videregående skole (Medietilsynet)

2011-2012: Hvordan bruker lærere veiledninger? Om læreres bruk og erfaringer med veiledninger i lokalt arbeid med læreplaner (Udir)

2012-2016: Horizontal Governance and Learning Dynamics in Higher Education - HORIZON (NFR)

2014-2017: Quality in Norwegian Higher Education - QNHE (NFR/KD)

2018–2023: Faculty Peer Tutoring in Teaching and Supervision - PeTS (NFR)

2022-2026: Novel personalized management strategies for fibrosing diseases - FibroPET (UiO:Life Science) 

Publikasjoner i Cristin