Thomas Nordli

Førstelektor / programansvarlig

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D3-99)

Ansvarsområder

  • Programansvarlig for: Bachelor i ingeniørfag, data (Vestfold og Kongsberg)
  • Underviser med emneansvar: Utvikling av sikre webtjenester
  • Underviser med emneansvar: Introduksjon til Linux
  • Veileder av: Bachelor-prosjekter på studieretningen Cybersikkerhet

Kompetanse

  • Mer enn 25 års erfaring med undervisning av datateknikk/informatikk på høyskole-/universiets-nivå.
  • Cand. Scient fra UiO

Publikasjoner i Cristin