Tonny Stenheim

Professor / programkoordinator

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 337)

Ansvarsområder

Programkoordinator for næringsmaster i regnskap og revisjon (campus Ringerike)

Kompetanse

Regnskapsteori

Internasjonal regnskapsregulering (IFRS)

Norsk regnskapsregulering (GRS)

Verdsetting

CV

Arbeidserfaring (utvalg)

Professor USN: 2019 - nå

Førsteamanuensis BI: 2013 - 2019

Førsteamanuensis HiBu: 2012 - 2013

Utdanning (utvalg)

PhD i regnskapsteori 

Master i regnskap og revisjon 

Cand.merc - hovedfag bedriftsøkonomisk analyse 

Cand.mag - matematikk, bedriftsøkonomi, pedagogikk 

Høgskolekandidat i økonomiske og administrative fag 

Annet

Sekretær for utvalg som utreder ny regnskapsstandardsetter i Norge

Medlem i Norsk Regnskapsstiftelse som fastsetter norske regnskapsstandarder

Sekretær for Regnskapslovutvalget som avgav forslag til ny regnskapslov (NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11)

Bidratt i det departementale arbeidet med endringer i regnskapsloven

Fagredaktør i Magma

Medlem av priskomiteen for beste artikkel i fagtidsskriftet Revisjon og Regnskap

Medlem av UHR-ØA fagkomite for regnskaps- og revisjonsfag (2006-2016) og fagkomite for bedriftsøkonomiske fag (2019-2021)

Publikasjoner i Cristin