Tor Arne Hegna

Tor Arne Hegna

Timelærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden (S-315)
Timeøærer på nettundervising i Design i nye medier og Digitalt mediedesign innen web, app og e-bok.

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner