Tor Arne Hegna

Tor Arne Hegna

Timelærer

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Notodden ()
Timeøærer på nettundervising i Design i nye medier og Digitalt mediedesign innen web, app og e-bok.