Tor Erik Jensen

Tor Erik Jensen

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-48)