Tor Lønnestad

Høgskoledosent
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-352)

Ansvarsområder

  • Programkoordinator for BA i IT og informasjonssystemer, og nettstudium i informasjonsbehandling
  • Underviser i IT-emner som programmering, algoritmer

Kompetanse

Dr. Scient i informatikk fra UiO