Trine Lise Juritsen

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (12006)

Ansvarsområder

Emneansvar, veiledningsansvar og undervisning 

Barns utvikling, lek og læring, del1 (emneansvar) og del 2 på barnehagelærerutdanningen (BLU). Profesjonsveilederansvar og praksisoppfølging 

Pedagogisk veiledning;  Innføring i veiledningsteorier og -metoder (15 studiepoeng) og Veiledning, profesjon og organisasjon (15 studiepoeng)

 

Kompetanse

  • Førstelektorprogram ved USN (2017-2019)
  • Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet - PhD emne ved USN (2019)
  • Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi - PhD emne ved USN (2016)
  • Mastergrad barnehagepedagogikk og profesjonskunnskap (2011-2014)
  • Tverrfaglig veiledning (2003)
  • Pedagogisk veiledning (2001)
  • Offentlig administrasjon og ledelse (1999)
  • Førskolelærerutdanning (1985-1988)

Publikasjoner i Cristin