Trine Solstad

Dosent Emerita
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-10)

Ansvarsområder

Underviser i språk og litteratur på barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen på bachelor og masternivå.

Emneansvarlig for fordypningen Literacy i barnehagen.

Gjesteredaktør i tidsskriftet BARN, temahefte om Utforskning av bildebøkers potensial i utdanningsinstitusjoner i Danmark, Sverige, Finland og Norge. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/367

Arbeider med forskning- og utviklingsarbeid knyttet til temaene: barnelitteratur, resepsjonsforsknig, estetiske læreprosesser

 

 

Kompetanse

Bildebøker

Resepsjonsteori

Resepsjonsforskning

Litteraturdidaktikk

Publikasjoner

Solstad, T. (2022). Lek i lese- og skrivehendelser på småskoletrinnet. I S. Breive, L. T. Eik & L. Sanne (Red.). Lekende læring og lærende lek i begynneropplæringen (s. 65-82). Fagbokforlaget.

Sanne, L. & Solstad, T. (2022). Estetiske, skapende lesehendelser. Tverrfaglig arbeid i fagene norsk og kunst og håndverk. I S. Breive, L. T. Eik & L. Sanne (Red.). Lekende læring og lærende lek i begynneropplæringen (s. 103-119). Fagbokforlaget.

Solstad, Trine (2022). Bildebøker, leseengasjement og tolkningsfellesskap. I K.Vilien, & Gøttsche (Red.). Viden om Literacy nr. 31.

Solstad, T. (2022) Barns samtaler om bildebøker i barnehagen - en vei til opplevelser, lek og danning. I K. Löfström (Red.). Børn i centrum for litteraturforformidling, forskning og praksis, HSK Kulturministeriets Bogpanel.

https://kum.dk/fileadmin/user_upload/KUM-Bogpanelet-4-artikler_FEB_04.pdf

Johannesen, E. H. & Solstad, T. (2021). Skam, sårbarhet og risiko i samtaler om bildeboka Mor av Kim Fupz Aakeson og Mette-Kristine Bak. I Dancus, A.M., Lindhart, S.H. & Myhr, A.B. (Red.) Litteratur og sårbarhet. Universitetsforlaget. Open Accsess https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215054537-2021

Solstad, T. og Osterlund, M. (2020). Nytt blikk på barns lesing. Utforskning av bildebøkers potensial i utdanningsinstitusjoner i Danmark, Sverige, Finland og Norge. I Barn nr. 4 2020: 7-14.

Solstad, Trine (2019). Høytlesning som estetisk teksterfaring. I Kiil, H. og Lande, A. C. (red.) Samtidslitteratur i barnehagen. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Norsk barnebok institutt.

Solstad, Trine (2018). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget

Solstad, Trine, Turid Thorsby Jansen, Anne Marie Øines (2018). Lesepraksiser i barnehagen. Inn i litteraturen på mange måter. Bergen: Fagbokforlaget

Hogsnes, Hilde Dehnes og Trine Solstad (2016). Høytlesning: Mer enn ord og setningsstrukturer. Barnehagefolk 3/2016 s. 100-103.

Solstad, Trine 2016: Oplæsningspraksis med plads til samtaler, leg og meningsskabelse. I Friis, Kirsten og Dorte Østergren-Olsen (red.)  Literacy og læringsmål – i dagtilbud og børnehaveklasse Frederikshavn. Dafolo forlag

Solstad, Trine 2016: Samtaler om bildebøker i barnehagen. En vei til opplevelse, lek og meningsskaping. Universitetsforlaget

Solstad, Trine 2016: Barn har rett til sin egen opplevelse. I Utanningsnytt.no, publisert 10.03.2016

Solstad, Trine 2015: Snakk om bildebøker! En studie av barnehagebarns resepsjon. Doktoravhandlinger ved Universitetet i Agder 103.Universitetet i Agder

Solstad, Trine 2015: Barnehagebarns samtaler om bildebøker.  I Barnehagefolk 4/2015

Solstad, Trine 2015: Å leke med og i bildebokas univers. Barnehagefolk 3/2015

Solstad, Trine 2015: Hva snakker barn om når de leser bildebøker? Barnehagefolk 2/2015

Solstad, Trine og Elise Seip Tønnessen 2014: Estetiske erfaringer i bok og ved skjerm. I E.S. Tønnessen (Red.), Jakten på fortellinger. Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier (s.149-169). Oslo: Universitetsforlaget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferanser og vitenskapelige presentasjoner

EECERA-konferansen 2017. Paperpresentasjon sammen med Anne Marie Øines, tittel: Reading aloud in the Kindergarten – new practices.

Göteborgs universitet, Centrum för utbildningsvetenskap, 10.09. 2019. Presentasjon av doktorgradsarbeidet mitt for faglige ansatte.
Oppdragsgiver: Anna Nordenstam, docent i litteraturvetenskap, Tittel på foredraget: Hvordan kan barns samtaler gi forståelse av barns meningsskaping under høytlesning av bildebøker i barnehagen? 


Utdanningsforbundets konferanse: Utenforskap 2019 – like muligheter for alle – barnehagen og minoritetsbarn
23. september 2019.Tittel: Gode lesepraksiser i en mangfoldig og inkluderende barnehage.
 

Formidlingsoppdrag

Knerten barnehage og Teie menighetsbarnehage i Nøtterøy kommune. Felles personalmøte om lesekultur i barnehagen. Foredrag holdt i Knerten barnehage 04.11. 2016, for 30 barnehageansatte. Tittel: Høytlesning i barnehagen.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Presentasjon av doktorgradsprosjektet mitt for barnehageeiere, styrere og barnehagelærere.Tittel: Høytlesning i barnehagen. Steinkjer 17.11. 2016

Glitne Kanvas-barnehage i Tønsberg, personalmøte for barnehageansatte, 02.01.2017, Tittel: Høytlesning i barnehagen.

Drammen kommune, Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst, foredrag holdt 31.01.2017 i Drammen for 150 barnehageansatte og styrere, tittel: Høytlesning i barnehagen.

Lindesnes kommune Kompetanse sør, foredrag holdt 18.04. 2017 for 250 barnehageansatte, tittel: Høytlesning i barnehagen. Tidsrom: Planleggingsdag for barnehageansatte i Region Sør. 

Foredrag Petrine barnehage, Rælingen. Halv dag personalmøte om høytlesning i barnehagen avholdt 07.11. 2018.
Bjørnestien barnehage i Horten, Foredrag avholdt 21.01.2019 på foreldremøte om Høytlesning i barnehagen.

Larvik poesifestival, v/ Helle Riis, veiledning og foredrag for barnehager som jobber med poesi 09.05.2017, Sliperiet i Larvik, 

Vestfold fylkeskommune – fylkesbiblioteket, foredrag på konferansen: Når språket teller – kompetansedag om integrering 26.09.2018. I Artilleriverkstedet, Horten. Tittel: Språkets og lesningens betydning i barnehagen

Mittuniversitetet i Sverige:  Nordisk bilderbokssymposium: Arr: Nordplus-nettverket Les i barnehagen! og Mituniversitetet i Sundsvall. 25. oktober 2018, Tittel: Snakk om bildeböcker! Om barns reception av bilderböcker. For barnehagelærerstudenter

Åbo Akademi, Finland: Gjesteforelesning for barnehagelærerstudenter. 07.05. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjoner i Cristin