Trond Stølen Gustavsen

Trond Stølen Gustavsen

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Drammen (4221)

Kompetanse

Matematikk

 • Algebra, algebraisk geometri, representasjonsteori, deformasjonsteori

Matematikkdidaktikk

 • Matematikk i lærerutdanningene
 • Elevers oppfatning av brøkbegrepet
 • Matematisk tenkning og argumentasjon i skolen

Publikasjoner

Nyere publikasjoner:

Matematikk:

Matematikkdidaktikk:

 • Gustavsen, T. S., Hinna, K. R. C., Borge, I. C., Andersen, P., (red.) QED 5-10, Matematikk for
  grunnskolelrerutdanningen, Bind 2, Cappelen Damm Akademisk, 2014, 870 pages.
  Gustavsen, T. S., Hinna, K. R. C., Borge, I. C., Andersen, P., (red.) QED1-7, Matematikk for
  grunnskolelrerutdanningen, Bind 2, Cappelen Damm Akademisk, 2014, 897 pages. ​
 • Madsen, J.; Gustavsen, T. S.; Nylund, N. G.. Matematikk med mening. I: Må vi snakke om demokrati? Om demokratisk praksis i skolen. Universitetsforlaget 2014 s. 153-166
 • Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A. og Gustavsen, T. S., QED 1-7, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1, Høyskoleforlaget 2012, 995 sider.
 • Hinna, K. R. C., Rinvold, R. A. og Gustavsen, T. S., QED 5-10, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 1, Høyskoleforlaget 2011, 1119 sider.