Truls Juritzen

Førsteamanuensis
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4214)

Ansvarsområder

 

 • Emneansvar for PHDQUAL500 Qualitative Research (5 stp)
 • Emneansvar for MOPP400 Masteroppgaven. (30 stp)
 • Emneansvar for MMET200 ntroduksjon til forskning og kunnskapshåndtering (5 stp)
 • Delt emneansvar for emnet MPRO300 «Utvikling av prosjektbeskrivelse».(10 stp).
 • Varamedlem i Redelighetsutvalget (USN).
 • Varamedlem i Nemnda for studentsaker (USN)

Kompetanse

 • Maktrelasjoner i eldreomsorg og psykisk helsearbeid
 • Poststrukturalistisk teori, diskurs
 • Kritisk tenkning
 • Kvalitativ metode
 • Forskningsetikk
 • Brukermedvirkning
 • Psykisk helsearbeid

CV

 • 2022 mars - desember 2023 Associate Editor i tidsskriftet Qualitative Health Research (Sage)
 • 2021 Utdanning i en digital tid (UHUDT) 2021 (10 stp)
 • 2020 Developing Doctoral Supervision – University of Southeast Norway
 • 2011-18 OsloMet, Viderutdanning og master i psykisk helsearbeid (høgskolelektor/førstamanusensis 20-100% stilling).
 • 2013-16 Postdoc. Universitetet i Oslo (UiO), Det medisinske fakultet, Avdeling for sykepleievitenskap, Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services. (CHARM).
 • 2013 PhD, UiO, Det medisinske fakultet, Avdeling for helsefag
 • 2002 Cand. San. Hovedfagseksamen UiO, Det medisinske fakultet, Seksjon for helsefag
 • 1990-95 Halvårsenheter i Pedagogikk og i Veiledning, Fysioterapihøgskolen i Oslo. Organisasjonsutvikling Høgskolen i Vestfold, avdeling for samfunnsfag
 • 1989 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Tromsø.
 • 1986 Sykepleier, Drammen Røde Kors Sykepleierhøgskole

Publikasjoner

Solvang, I., Juritzen, T. (2022) Neoliberal modes of governance as professional practice: A critical investigation of contractualism as governing social work with unemployed people. In (Eds) Baikady, R., Sajid SM, Nadesan, V., Przeperski, J., Rezaul Islam, M., Jianguo, G. The Palgrave Handbook of Global Social Change (Section: Globalization, Neoliberalism and Social Change).

Juritzen I, T. (2021). Erfaringskompetanse – «å bruke en bruker» Utfordringer i kunnskapsutvikling og praksis. In E. Skjeldal (Ed.), Kritiske perspektiver på brukermedvirkning (pp. 49-62). Oslo, Norway: Universitetsforlaget.

Juritzen, T. I., Engebretsen, E., & Solvang, P. K. (2021). The enactment of multiple return-to-work bodies in labour and welfare administration: a qualitative study of compulsory stakeholder meetings. Nordic Social Work Research, 11(1), 48-62. doi:10.1080/2156857X.2019.1604407

Borge, L., Juritzen, T., & Hem, M. (2018). Hvem er dagens psykisk helsearbeider – tjue år etter Opptrappingsplanen? Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, (04), 360-367.

Solvang, I., & Juritzen, T. (2018). Between empowerment and discipline: Practicing contractualism in social work. Journal of Social Work, 146801731881532.

Feiring, M.; Knutsen, I.R.; Juritzen, T.I; Larsen, K.; (red) (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene: Utdanning, yrkespraksis og forskning. ISBN: 978-82-02-55031-8. 200 s. Cappelen Damm Akademisk. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.19

Juritzen, T.I; Feiring, M.; Larsen, K.;; Knutsen, Knutsen, I.R. (2017). Kritiske perspektiver i helsefagene: Innledning. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 1-15) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Juritzen, T. I. (2017). Frihet og selvstyring – NAVs dialogmøter som styringsteknologi. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 101-127) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Larsen, K.; Juritzen, T.I; Knutsen, I.R; Feiring, M. (2017) Hva er kritikk i helsefagene og hva skal vi med kritiske perspektiver?. I: Kritiske perspektiver i helsefagene - utdanning, yrkespraksis og forskning. (s. 309-333) Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55031-8.

Juritzen, T.I.; Søberg, H.L.; Røe, C.; Sæbu, M.; Engen, G.; Bliksvær, T.; Engebretsen, E.  (2016). The One or the Many: Quantified Subjectivity and Aggregated Uniqueness in Qualitative Rehabilitation Research. Qualitative Health Research. Vol. 27: 51-59. doi: 10.1177/1049732316668297

Juritzen, T.I. (2013). Omsorgsmakt – Foucaultinspirerte studier av maktens hvordan i sykehjem (Ph.d. avhandling, Universitetet i Oslo, Norge) Oslo, Akademika forlag.

Juritzen, T.I., Engebretsen, E. & Heggen, E. (2013). Subject to empowerment. The constitution of power in an educational program for health professionals. Medicine, Health Care and Philosophy 16.3 (2013): 443-55

Lundgren, G., Juritzen, T.I., Engebretsen, E. og Heggen, K. (2012). Makt. I: E. Engebretsen & K. Heggen, (Red.) Makt på nye måter (s. 19-23). Oslo: Universitetsforlaget. 

Juritzen, T.I., Engebretsen, E. og Heggen, K. (2012). Myndiggjøringens forførende makt. I: E. Engebretsen & K. Heggen, (Red.) Makt på nye måter (s. 122-137). Oslo: Universitetsforlaget.

Juritzen, T.I., Grimen, H. & Heggen, K. (2011). Protecting vulnerable research participants: A Foucault-inspired analysis of ethics committees. Nursing Ethics, 18(5) 640-650

Juritzen, T.I. & K. Heggen (2009). Produktive maktpraksiser i sykehjem - en Foucault-inspirert analyse av pleiefaglig handlekraft. Tidsskrift for velferdsforskning, 12, (2) 94-10

Juritzen, T. og K. Heggen (2006). Omsorgsmakt. Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt. Sosiologi i dag, 36(3):61-80.