Vigdis Aaltvedt

Stipendiat

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (A-172B)
Offentlig sektor Ph.D

Kompetanse

Vigdis Aaltvedt er utdannet sykepleier og har erfaring fra hjemmetjenesten. Hun er ansatt i Skien kommune, og har vært tilknyttet kommunens demensteam siden etableringen i 2013. Hun var i perioden 2012 – 2016 ansatt i 30% prosjektstilling som prosjektmedarbeider i Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester i Telemark med ansvar for tilrettelegging av opplæringen i «Demensomsorgens ABC» i kommunene i Telemark.

I august 2018 ble Vigdis tatt opp i PhD-programmet «Personorientert helsearbeid» ved Universitetet i Sørøst-Norge. Prosjektet er tilknyttet Omsorgsforskning Sør og finansieres av midler fra Forskningsrådets «Offentlig Ph.D.»-ordning og med midler fra Skien og Porsgrunn kommune. Tema for forskningen er tilrettelegging av individuelt tilpassede tjenester til hjemmeboende yngre personer med demens. Vigdis er opptatt av det som skjer på systemnivået for helsetjenestene, og hva det er som gjør at tjenestene ikke alltid ses som tilstrekkelige.

CV

Bedriftsøkonomistudiet, BI - Telemark, 1994
Høyskolekandidatstudiet, BI - Oslo, 1995
Personal- og endringsledelse, enkeltemne, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2003
Prosjektledelse, enkeltemne, Høgskolen i Nord-Trøndelag, 2003
Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Telemark, 2008
Master i klinisk helsearbeid, Høgskolen i Buskerud, 2013

 

Publikasjoner

Aaltvedt V, Juvland L, Öresland S. Omsorgsdiskurs og budsjettstyringsdiskurs – to konstituerende diskurser som konstruerer lederskap i hjemmetjenesten. Nordisk Sygeplejeforskning – Nordic Nursing Research 2017;7(3):209-223. doi: https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2017-03-04