Wanda Grimsgaard

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6402)
Professor i visuell kommunikasjon og grafisk design. Kjernekompetanse: Strategisk utvikling av design. Bruk av strategiske designprosesser og designmetodikk for problemløsning, forretningsutvikling, verdiskaping og innovasjon i virksomheter. Forskningsområde: Skjæringspunktet mellom strategi og design. Hvordan bygge bro mellom strategi og design? Forfatter av boken “Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design” (2018), Cappelen Damm Akademisk. Bakgrunn: Mange års erfaring fra designbransjen gjennom å drive designbyrå i partnerskap med andre og i egen regi. Har arbeidet med nyetableringer, mellomstore bedrifter og store kjente merkebedrifter. Kjernevirksomheten har vært utvikling av identiteter for virksomheter, produkter eller tjenester, med fokus på økt kjennskap og konkurransekraft. Ved siden av designvirksomhet holdt kurs, foredrag, forelesninger og vært sensor for ulike designutdanninger i Norge. Vært faglig engasjert gjennom deltagelse i ulike verv, råd og styrer, blant annet som styreleder for Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon (2008 - 2012), og nestleder i Kopinors valgkomite (2012-2017). Ansatt i 100% professorstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 2012. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/wanda-grimsgaard-4163b617/. Wikipedia: https://no.wikipedia.org/wiki/Wanda_Grimsgaard. Lenke til boken Design og strategi: https://goo.gl/PnSZuZ Blogg: https://designogstrategi.no/

Ansvarsområder

Undervisning:

Strategisk design (15 studiepoeng)
I dette emnet for 2. års Bachelor-studenter på studiet for visuell kommunikasjon, lærer studentene om strategisk utvikling av design. Gjennom en strategisk designprosess arebeider studentene med utvikling av bedrifsidentitet og pakningsdesign. Undervisningen foregår i to bolker á 3 uker, full tid.

Bachelor avgangsprosjekt “Studentprosjekt“ (15 studiepoeng)
Studentprosjekt er et avgangsprosjekt for 3. års Bachelor-studenter på studiet for visuell kommunikasjon, der de arbeider med et reelt designoppdrag for en bedrift, en organisasjon eller et utviklingsprosjekt. Prosjektperioden er på tre måneder, fra januar til mars, full tid.

Kompetanse

Strategisk utvikling av design:
Strategisk utvikling av design kan forklares som en måte å utvikle og bruke design på som er forankret i virksomhetens overordnede strategi, og som skal bidra til at virksomheten bygger posisjon og omdømme, når sine mål og styrker sin konkurransekraft eller annen verdiskaping. Strategisk bruk av design kan også være drevet ut fra en klar designambisjon, det vil si at design er en del av virksomhetens overordnede strategi.

Strategisk designprosess:
En strategisk designposess inkluderer strategi som en del av designutviklingen eller løsningsprosessen. I denne sammenhengen ser vi design som problemløsning, prosess og strategi, og ikke kun formgivining. En strategisk designprosess inkluderer bruk av strategiske og kreative prosesser og metoder på tvers av disipliner og profesjoner.

Bygge bro mellom strategi og design.
Utfordringen i strategisk utvikling av design er å koble strategi og design.
Nøkkelen ligger i skjæringspunktet mellom det analytiske og kreative.

Kompetanse:

 • Bedriftsidentitet
 • Branding
 • Brukersentrert design
 • Bærekraftig design
 • Design effekt
 • Design thinking
 • Design practice
 • Designutdanning
 • Designutvikling
 • Designforskning
 • Design forvaltning
 • Designledelse
 • Design management
 • Designmetoder
 • Designmetodikk
 • Designprosesser
 • Designprosjekter
 • Designstrategi
 • Designteori
 • Etisk design
 • Forretningsutvikling
 • Grafisk design
 • Identitetsdesign
 • Identitetsutvikling
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Konkurransestrategi
 • Kreative prosesser
 • Logodesign
 • Markedsføring
 • Merkestrategi
 • Medier og kommunikasjon
 • Merkebygging
 • Prosjektstyring
 • Produkt- og pakningsdesign
 • Servicedesign
 • Strategisk design
 • Strategisk kommunikasjon
 • Strategisk utvikling av design
 • Strategiutvikling
 • Typografi
 • Tjenestedesign
 • Undersøkelsesmetodikk
 • Visuell kommunikasjon

CV

Komprimert versjon 2021_v1
 

FORSKERGRUPPER:

2021-
RAAD. Research in arts and design, Universitetet i Sørøst-Norge.
RAAD er en forskergruppe på USN som arbeider med didaktisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, opprettet av studie for Visuell kommunikasjon.

2017-                        
Marketing Management, ved USN, Universitetet i Sørøst-Norge.
Fokus for forskningsgruppen er ledelsesperspektivet og en holistisk i tilnærming til forskningsproblemstillinger, teori og forskningsmetode. Følgende forskningsdisipliner er representert i forskergruppen: Markedsføring, Psykologi, Sosiologi, Finans, Statistikk, Visuell Design, og Samfunnsvitenskap(er). URL: https://cutt.ly/dlegOc0

 

PUBLISERING:

2021
Johannessen, Marius Rohde; Andreassen, Hege; Grimsgaard, Wanda; Rørvik, Jacob; Asplin, Ellen; Caturegli, Silvia; Eriksen, Ane Ringheim; Haraldsen, Marianne.
Teaching democracy and human rights: Lessons learnt from the Erasmus+ GoDemo project. Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge 2021 (66)
USN

2020
Grimsgaard, Wanda; Farbrot, Audun.
Hvordan strategisk bruk av design kan øke merkeverdien. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2020 ;Volum 2020.(6) s. 59-67
HK USN

2020
Grimsgaard, Wanda: Veys Berg, Marte: Westerink Sandvik, Are
Verdien av design. Fagprat i regi av Netlife 26.05.2020. Youtube: https://cutt.ly/4levykF

2019
Heia Vy! Hva må til for at NSB lykkes med sitt nye navn Vy? 
Kronikk i Dagens Næringsliv 18.03.2019. URL: https://cutt.ly/0lebc6c

2019
Millioner for en logo kan være billig. Hvorfor velger noen virksomheter å betale flere millioner for en logo når den kan kjøpes på nettet for et par tusenlapper?
Kronikk i Dagens Næringsliv 18.02.2019. URL: https://cutt.ly/WlenrhA

2018
Grimsgaard, Wanda.
Design og strategi. Prosesser og metoder for strategisk utvikling av design. Cappelen Damm Akademisk 2018 (ISBN 9788202490553) 600 s.
USN

Bla i boken: shorturl.at/hmAO0 
Om boken: https://goo.gl/PnSZuZ   

 

KOMPENDIER

2012 – 2017           
Strategisk design: En serie kompendier knyttet til undervisning i strategisk design.

 

KONFERANSER

2019: 
Forskningsseminar, 20.11.2019. Lancaster University Management School. Department of Entrepreneurship an Strategy (ENST). Presentasjon av initieringsprosessen av forskningsprosjektet: How does communication of strategy affect the design? What impact does communication of strategy have on the design solution?

2019:
Konferanse: Kultur over grenser, 23.-24.01.2019. Sesjon: Samarbeid på tvers av sektorer og på tvers av landegrenser. Arrangør: Kulturrådet. Tema: GoDemo (Democracy), Erasmus+ prosjekt koordinert av Vestfold fylkeskommune, med Vestfoldmuseene, Universitetet i Sørøst-Norge og Nøtterøy vgs som andre norske partnere. Fem partnerland: Polen, Italia, Tyskland, Sverige og Norge.

2018
Konferanse: Livorno, Museum of Natural History of the Mediterranean. Wanted: the APP that brings you to the labout market, 19.07.2018. Presentasjon av digital leveranse i Erasmus+ HETYA - Heritage Training for Young Adults. Arrangør: Province of Livorno. Erasmus+ partner. 

PROSJEKTER

2017 – 2020
Erasmus+ “Go Demo”. Et EU-finansert prosjekt med fokus på demokrati of menneskerettigheter. Samarbeid Norge, Italia, Tyskland, Polen og Sverige. “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”. 

2015 – 2018              
Erasmus+ “HETYA” (Heritage training for young adults). Et EU-finansert prosjekt med fokus på å etablere museer som en arena for arbeid og læring for NEETS; unge voksne utenfor arbeid og læring i Europa. Samarbeid Norge, Italia, Bulgaria og Sverige. En videreføring av ideer fra Educult 2015, som var finansiert ved stimuleingsmidler fra USN. Involvering av studenter gjennom Master og Bachelor Thesis, samt for å utviklinge en APP “Wanted” som en sluttleveranse i prosjektet. Resultatet ble presentert på en konferanse i Livorno i Italia juli 2018. 

2014 – 2015              
Educult. Et tverrfaglig utviklingsprosjekt som inkluderer fagområdene visuell kommunikasjon, historie/kulturarv, IT-teknologi og pedagogikk/kompetanseutvikling. Finansiert ved stimuleringsmidler fra USN, Universitetet i Sørøst-Norge.

 

KOMMISJON/SAKKYNDIG KOMITÈ

2019:
Sakkyndig vurdering av kandidat for opprykk til professor i kunst og håndverk knyttet opp mot lærerutdanningen, på grunnlag av vitenskapelige kvalifikasjoner. Nord universitet. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Sakkyndig utvalg: Petter Øyan, Markus Degerman og Wanda Grimsgaard.

2018:
Sakkyndig vurdering av kandidater til professor stilling i kunst og håndverk ved Høgskolen i Østfold. Sakkyndig utvalg: Petter Øyan, Markus Degerman og Wanda Grimsgaard.

2016:
Sakkyndig vurdering av kandidater til nyopprettet stilling for «Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor innen interaksjonsdesign/grafisk design/digitaldesign ved Høgskolen Buskerud og Vestfold». Sakkyndig utvalg: Casper Boks, Ashley Booth og Wanda Grimsgaard.

2015:
Sakkyndig vurdering av kandidater til stillingen: «Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor grafisk design» ved Høgskolen Buskerud og Vestfold. Sakkyndig komité: Ashley Booth, Ole Lund og Wanda Grimsgaard.

2014:
Sakkyndig vurdering av kandidater til stillingen «Professor/førsteamanuensis i illustrasjon ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen». Universitetet i Bergen (UiB), Kunst Musikk Design (KMD). Sakkyndig komité: Martin Lundell, Ashley Booth og Wanda Grimsgaard.

2013:
Sakkyndig vurdering av opprykk til Høgskolelektor for tilsatt ved Høgskolen på Gjøvik. Sakkyndig komité: Reidar Holtskog, Tom Jacoby og Wanda Grimsgaard.

 

YRKESERFARING

2012 –                      
Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 100% stilling som professor i visuell kommunikasjon og grafisk design. Program for Bachelor i Visuell kommunikasjon. Handelshøyskolen, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap. Campus Drammen. Fagansvarlig for studieemnene strategisk design og bachelorprosjekt/studentprosjekt (reelt oppdrag). 

2019: 
Lancaster University Management School (LUMS). Forskningopphold, 6 mnd.

2012 – 2019
Designinstituttet. Foreleser og veileder i visuell kommunikasjon. Veileder i eksamensprosjekt.

2011 – 2014              
Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHIB). Nå: UiB, Kunst Musikk Design (Kmd). Sensor for BA Visuell kommunikasjon, avgangsprosjekt.

2010 – 2013              
Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Foreleser og veileder for Bachelorstudiene Visuell kommunikasjon, Interiør- og møbeldesign og Klær og kostyme, innen fagområdene grafisk design, strategisk design og universell design, samt portfoliokurs. Sensor Bachelor og Master. Veileder for studentprosjekt i samarbeid m Barratt Due, samt prosjekt i universell design: ”De andre”, utstilt i Regjeringsbygg 5, 2013.

2011 – 2012              
NTNU. Foreleser/kursleder i utvikling av portfolio. I regi av Tekna. 

2011 – 2012              
Arkitekt- og designhøyskolen (AHO). Foreleser/kursleder i utvikling av portfolio. I regi av Tekna. 

2007 – 2012             
Høgskolen i Buskerud (HiBU), Bachelor Visuell kommunikasjon. Sensor og gjestelærer innen studieemnene grafisk design, strategisk design, redaksjonell design og typografi, samt innen BA fordypnings- og avgangsprosjekt. 

2010 – 2012              
Vestfold Fylkeskommune, VGS. Foredragsholder på fagdager/kurs for formgivningslærere.

2008 – 2012              
Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. Daglig leder i en overgangsperiode på 6 mnd. ved ansettelse av ny daglig leder. Styreleder i 4. år fra 2008 til 2012.

2005 – 2012:             
Designinstituttet. Faglærer i visuell kommunikasjon/typografi/portfolio, ca 120 t. pr. år.

2005 – 2012              
Wanda Brand Identity AS (Designbyrå). Daglig leder/designmanager. Kunder: Sunkost, Coop, Handysize, Stabburet, Eksportfinans, Oslo Private Gymnasium, Norsk Trevare m.fl.

2005 – 2006:            
Enzo Finger Design. Konsulent/rådgiver, prosjektkoordinator, faglig medvirkende i to store tverrfaglige designprosjekter: ”Revitalisering av Flytoget” og ”Prekvalifisering av Bybanen i Bergen”. 

2004 – 2005:             
Utdanningsdirektoratet (UDir). Medvirkende til utvikling av ny læreplan i Mediedesign VG3.

2004 – 2005:             
Per Farstad Industridesign. Medvirkende i et tverrfaglig utviklingsprosjekt (produktdesign/ industridesign/grafisk design) for treindustrien i Norge med hovedfokus på trappeprodusenter. På oppdrag fra NorskTrevare og Innovasjon Norge.

1999 – 2004:             
Brand House AS (Designbyrå). Partner/kreativ leder/grafisk designer. Kunder: Gilde, Hennig-Olsen Is, Norgesgruppen, Norgesplaster, Los/Agder Energi, NSB Togservice, Vitus apotek m.fl.

1997 – 1999:             
Opus Tromsø. Kursleder/-utvikler kreativitetskurs, holdt i blant annet Bodø, Sortland, Narvik, Tromsø, Harstad og Alta.

1990 – 1995:             
Grafisk Institutt i Forskningsparken. Kursleder i “ny teknologi” (programvare og designutvikling på Mac) for grafisk bransje (trykkerier), typografer og grafiske designere.

1987 – 1998:            
Wanda Design AS, Asker. Grafisk designer/daglig leder. 
Kunder: Braathens Safe, Ericsson, Sem Gjestegård, Redningsselskapet, Aker Olje&Gass, Norsk Medisinaldepot (NMD), Vingreiser, Universitetsforlaget, NKI m.fl.
Navnet på virksomheten var Wanda Reklame og Illustrasjon de første årene.

1981 – 1984:            
Typehuset AS (trykkeri). Selvstendig næringsdrivende grafisk designer i arbeidsfellesskap. 

1979 – 1981:             
Moshus Design. Utvikling av dataillustrasjoner. Medvirkende i Televerkets forsøksvirksomhet med Teledata i samarbeid med Petter Moshus. 

1979 – 1981:             
Fotograf Ravneberg. Kalligraferingsoppdrag, bl.a. for Stortingets portrettfotogalleri og Kong Olavs 80-års jubileum.

1977 – 1981:            
Grimsgaard Reklame & Marketing. Trainee/AD assistent. Kunder: Semic Forlag (Fantomet, Lucky Luke m.fl.), Gullfunn, L’Oreal m.fl.

1976 – 1977:           
Dramsrud og Werner reklamebyrå. Trainee ett år. D&W lagde bl.a. Solo-reklamefilmen med Marty Feldman (Clio-statuetten 1976).

 

UTDANNELSE/KOMPETANSE

2012  – 2012: 
Professorkompetanse i visuell kommunikasjon/grafisk design tildelt av en internasjonal sakkyndig komité mars 2012.

1977 – 1981: 
Statens Håndverks- og kunstindustriskole (SHKS), nå Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO). Diplom/Hovedoppgave.

1973 – 1976: 
Fagerborg Gymnas, Oslo. Eksamen Artium.

 

STYREVERV

2010 – 2019: Designinstituttet. Nestleder i styret.

2008 – 2012: Grafill, Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon. Styreleder.

2004 – 2008: Designbyråforeningen (DBF), Styremedlem. DBF ble i 2008 fusjonert m. Kreativt Forum, KF.

2004 – 2008: Oslo Private Gymnasium, OPG. Styremedlem.

2005 – 2010: Wanda Brand Identity AS. Styreleder.

1999 – 2004: Brand House AS. Styremedlem.

1995 – 1999: Wanda Design. Styreleder.

ca1978 – 1980: Norske Grafiske Designere (nå Grafill). Studentrepresentant i hovedstyre

 

ANDRE VERV

2013 –      
Nasjonalt fagorgan for design (tidligere Profesjonsrådet for designutdanninger. Opprettet av Undervisnings og Høgskolerådet (UHR). USNs representant.

2011-2012 Profesjonsrådet for designutdanninger. Opprettet av Undervisnings og Høgskolerådet (UHR). Observatør for Grafill.

2012 – 2017: Kopinor. Nestleder i valgkomitéen.

2009 – 2012: Designfaglig forum, Norsk Designråd. Tverrfaglig samarbeid om å komme frem til forklaring av et utvalg fagbegreper.

2006 – 2009: Utdanningsutvalget i Grafill, medlem.

1988 – 1998: Macintoshgruppen i Norske Grafiske Designere (NGD), senere omdøpt til Edit-gruppen i Grafill. Leder for gruppen og initiativtager for en rekke større dataseminarer for designere og leverandører av software og hardware.

1990 – 2000: Diverse: Representant i Barnehagenemda i Asker. Leder for FOU på Jansløkka skole. 

1974 – 1976: Fagerborg gymnas. Elevrådsformann og leder for gymnassamfunnet.

 

PRIVATE INITIATIV

1994 – 1995: Skolevei: Initiativtager for bygging av ny skolevei/turvei, Asker Kommune

1985 – 1986: Sem Barnehage: Initiativtager for oppstart av Sem Barnehage ved Skaugum, Asker.

 

Publikasjoner

 

 

Publikasjoner i Cristin