Willy Aagre

Willy Aagre

Professor emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()

Ansvarsområder

- Deltakelse i TRALAYA

- Undervisning i fagene Ungdomskunnskap (bachelor-nivå) og MP-SUL (masternivå)

- Forskningsformidling gjennom foredrag, bøker og artikler

Kompetanse

Min samlede kompetanse bygger på utdanningsbakgrunnen min og de feltene jeg har deltatt i som yrkesaktiv. Jeg har grunnfag (60 studiepoeng) i psykologi og sosiologi, mellomfag (90 studiepoeng) i pedagogikk og kriminologi og hovedfag i sosialpedagogikk. 

Arbeidsmessig har jeg arbeidet i fritidsklubber, vært miljøarbeider i rusomsorg og barne- og ungdomspsykiatri og undervist på skoler med elever med lærevansker (grunnskole) og voksenpsykiatri (videregående trinn). Som amatørmusiker har jeg virket siden jeg var ungdom og har også hatt semiprofesjonelle roller i dette feltet og dessuten skrevet faglig om ungdom og musikk.

CV

Publikasjonsliste mellom 2016 og 2022

2022

Aagre, Willy.
Sentrifugering - om skoler og klassebasert utstøting av unge. I: Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget 2022 ISBN 978-82-15-05541-1. s. 27-41
USN

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
De unges arenaer. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 209-264
USN
Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Forord. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 5-6
USN
 

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla. Hvem er de unge?. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 11-30
USN
 

 

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Samfunn, individ og gruppe. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 81-122
USN
 

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Tverrvitenskapelige perspektiver på ungdom. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 31-80
USN

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Ungdomskulturen. I: Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 ISBN 9788245035438. s. 139-190
USN
 

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Ungdomskunnskap. Hverdagslivets kulturelle former. Fagbokforlaget 2022 (ISBN 9788245035438) 269 s.
USN

Schaanning, Espen; Aagre, Willy.
Forord. I: Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget 2022 ISBN 978-82-15-05541-1. s. 11-12
UiO USN

Schaanning, Espen; Aagre, Willy.
Innledning. I: Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget 2022 ISBN 978-82-15-05541-1. s. 13-26
UiO USN
 

Schaanning, Espen; Aagre, Willy.
Skolens mening. Femti år etter Nils Christies Hvis skolen ikke fantes. Universitetsforlaget 2022 (ISBN 978-82-15-05541-1) 200 s.
USN UiO

Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas; Wiewiura, Joachim S..
En skolekritikk for vår tid. Klassekampen 2022 s. 12-13
USN UiO

Schaanning, Espen; Aagre, Willy; Cone, Lucas; Wiewiura, Joachim S..
Nils Christies skolekritik har aldrig været mere aktuel. Folkeskolen (København) 2022
USN UiO
 

2020

 

Aagre, Willy; Wiig, Astrid Camilla.
Recovery and slow Identities. Exploring Hartmut Rosa’s Concepts of Resonanze in an up-speeding Society. Let's Talk about Mental Health; 2020-05-11 - 2020-05-13
USN
 

2019

Aagre, Willy.
Kunsten å formidle en suksess - om ART og dets inntog i Larviks skoler og barnehager. I: Problembarna. Manualer og metoder i barnehage, skole og barnevern. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-56952-5. s. 235-255
USN
 

Aagre, Willy.
Margrethe Munthe som forfatter og pedagog i Kristiania. Tobias 2019 s. 74-83
USN
 

2018

Aagre, Willy.
Barnas interesser som drivkraft i pedagogisk arbeid. I: Marionetteskolen. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202569518. s. 153-168
USN

Aagre, Willy.
Lærerinnenes gyldne triangel: Anna Rogstad, Anna Sethne og Helga Eng. St. Hallvard 2018 ;Volum 96.(2) s. 4-13
USN

Aagre, Willy.
Margrethe Munthe; Kva ville ho med livet?. Dag og Tid 2018 ;Volum 57.(5) s. 33-
UIS

Aagre, Willy.
To tøffe damer: Presentasjon med vekt på to markante lærerinner, Anna Sethne og Margrethe Munthe, og deres betydning for en mer barnevennlig skole. I presentasjonen blir også andre lærerinner nevnt, slik som Tilla Valstad og Thyra Andren. Presentasjonen har form av et "bokbad" med Kristi Kinsarvik som samtalepartner.. Litterær hagefest Løkken 2018; 2018-08-25 - 2018-08-25
USN
 

Aagre, Willy.
Ungdommens danningskilder: Et historisk blikk på noen hovedveier og sideveier. I: Ungdom, danning og fellesskap. Samfunns- og kulturpedagogiske perspektiv. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 978-82-02-50363-5. s. 188-207
USN
 

2017

Aagre, Willy.
Per Kviberg: Skoleleder, politiker og folkeopplyser. I: Bydelsminner: Sagene Torshov Historielag. Oslo: Sagene Torshov Historielag 2017 ISBN 978-82-690778-0-3. s. 231-259
USN

Aagre, Willy.
Tilla Valstad - pedagog og kulturaktivist forut for sin tid. Byminner 2017 ;Volum 62.(1) s. 2-9
USN

Aagre, Willy.
What can youth workers learn from the ethnographic approaches used by Paul Willis and Howard S. Becker?. The International journal of Open Youth Work 2017 ;Volum 1.(1) s. 173-189
USN
 

2016

Aagre, Willy.
Anna Sethne og Vilhelm Rasmussen - to giganter i nordisk reformpedagogikk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2016 ;Volum 100.(4) s. 293-293
USN
 

Aagre, Willy.
Collaborative Dialogue: A Bridge between Jazz and Progressive Education?. I: Education as Jazz: Interdisciplinary Sketches on a New Metaphor. Cambridge Scholars Publishing 2016 ISBN 9781443890700. s. 101-116
USN

Aagre, Willy.
Folkeopplyseren: Anna Sethne og den norske reformpedagogikken. Fagbokforlaget 2016 (ISBN 978-82-450-1702-1) 243 s.
USN

Aagre, Willy.
Står ungdomskulturen i veien for arbeidslivskunnskapen?. I: Utdanningsvalg : Identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491793. s. 73-89
USN