Zeljka Cvetkovic

Universitetslektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-136)

Ansvarsområder

 • PhD- studie: What are the implications of general practitioners (GP) and municipal services on the structural vulnerabilities of older immigrants with mental health/ substance use disorders (MH/SUD)?
 • Tatt opp på doktorgradsprogrammet Person-Centred Health Care Research.
 • Deltaker ved forskerskolen PROFRES, nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.
 • Tilhører forskergruppen ved Senter for omsorgsforskning, sør

Kompetanse

 • Spesialsykepleier med master i psykisk helsearbeid
 • Recovery- IMR veileder
 • Kognitiv terapi for angst, depresjon og kognitiv miljøterapi ved psykoser

CV

Arbeidserfaring:

 • 2019-            Stipendiat- USN, Campus Porsgrunn
 • 2017- 2019   Spesialsykepleier- STHF, Distrikts psykiatrisk senter (DPS) Porsgrunn, Seksjon for psykose
 • 2006- 2017   Sykepleier- Spesialsykepleier- STHF, DPS Porsgrunn, Allmenpsykiatrisk døgnpost A
 • 2015- 2016   Høyskolelektor ved Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, Høyskolen i Sør- Øst Norge (HSN).  Engasjement i 50 % stilling, i samarbeid med STHF.
 • 2002- 2006   Hjelpepleier St. Hansåsen sykehjem
 • 2000- 2002   Hjelpepleier Røde Kors- Hjemmene, Ullern, Oslo

Utdanning:

 • Nå                 PhD- programme in Person- Centred Healthcare, USN
 • 2019              Masteremne: Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner, USN- Handelshøyskolen
 • 2015              Master i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Agder (UiA). 
 • 2006              Norsk sykepleierautorisasjon ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
 • 1992              Sykepleierutdanning ved SC «Rudjer Boskovic», Osijek, Kroatia

 

Publikasjoner i Cristin