Zeynep Gurbet Bas

Seniorrådgiver

Enhet for analyse, strategi og virksomhetsstyring
Campus Drammen (15016)