Koronaviruset: Informasjon for ansatte og studenter

Koronaviruset - bilde

Endelig er vi tilbake til et normalt liv på campus! Det er ikke lenger krav om å holde avstand til hverandre eller bruke munnbind. Studenter og ansatte kan bruke campusene som normalt.


Undervisning og andre aktiviteter kan nå gjennomføres på campus, uten avstand og munnbind. Alle kontorplasser kan tas i bruk, og møter og andre arrangementer kan gjennomføres som før pandemien.

Nasjonale regler som gjelder fra 12. februar: 

  • Det er ikke lenger krav eller anbefalinger om å holde avstand eller bruke munnbind.
  • Hvis du har luftveissymptomer anbefales det at du tester deg. Hvis testen er positiv bør du holde deg hjemme i minst fire dager, og være feberfri i minst 24 timer før du kommer til campus. Dette gjelder for voksne, for barn er det andre anbefalinger.
  • Hvis du er uvaksinert eller tilhører en risikogruppe bør du bruke munnbind hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Mer informasjon på regjeringens nettside.

Smittevern er fortsatt viktig!

Selv om de aller fleste restriksjonene er opphevet, anbefales det at du følger disse rådene:

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Si ja takk til vaksiner
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer
  • Ta hensyn til hverandre. Hvis du møter en person med munnbind, bør du respektere at hen ønsker å holde avstand.

Ansatte

Ansatte kan arbeide på campus som normalt. Selv om mange er fornøyde med å kunne vende tilbake til campus og en mer normal arbeidssituasjon, vil det være noen som på grunn av egen eller pårørendes helsesituasjon eller av andre grunner ønsker å være restriktive med hvor mange mennesker de omgås. Dette må vi ta hensyn til, og det bør legges til rette for digital deltakelse i alle møter og arrangementer.

Det er ventet at mange vil bli syke de kommende ukene. I noen tilfeller kan det derfor være hensiktsmessig å innføre tiltak for å hindre at for mange blir syke samtidig, for eksempel ved å rullere på å arbeide hjemmefra. Leder og medarbeidere må gjøre avtaler om dette i hvert enkelt tilfelle.

Eksamen

Våren 2022 vil det bli et lite antall eksamener som gjennomføres som skriftlige skoleeksamener på USN, det blir mest digitale hjemmeeksamener. Datoer og eksamensform vil bli publisert i Studentweb innen 1. mars.  Ordningen med egenmelding ved fravær på eksamen vil gjelde også denne våren.

Praksis

Studenter som er i praksis må følge reglene som gjelder på praksisstedet for testing, munnbind og andre smittevernregler. 

 

På campus

Undervisning

Studere eller jobbe hjemmefra

Beredskapstelefon

Beredskapstelefonen besvares av Laila Gustavsen, Ingrid Reitan, Merete Varpe og Inger Lene Solheim. Telefonen er betjent hele døgnet. Det er viktig at dette telefonnummeret bare brukes i situasjoner da det haster å få kontakt med beredskapsledelsen. Ansatte bør først søke informasjon på nettsidene eller hos nærmeste leder.

Arbeidsgrupper

Logg

Logg over de mest vesentlige endringene vi gjør i forbindelse med smittehåndtering av koronaviruset finner du her.