University of Split

University of Split er et kroatisk lærested med ca 24 000 studenter. Lærestedet ligger i Split, Kroatia (ca 200 000 innbyggere).


Avtaletype: Erasmus
Land: Kroatia
Institusjonens hjemmeside: University of Split
Kurskatalog: Informasjon til Erasmus-studenter
Til inspirasjon:


[Back to Home page]

Antall plasser

Erasmus+

2 semesterplasser fordelt på skipsfart og logistikk, nautikk og maskinteknisk drift, samt på masternivå innen Maritime Management.

Kurskatalog

University of Split har et begrenset tilbud på engelsk for utvekslingsstudenter. Ta kontakt med fakultetet for nærmere informasjon vedr kurstilbudet.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen. Språkkrav: B2 i engelskspråklige kurs.

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 350 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det videre om opptak.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: September - Februar
  • Vårsemester: Februar -Juli

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Kroatia

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO.