Din søknad om utveksling er nå sendt / Your application has been sent

Takk for din søknad. Seksjon for internasjonalisering vil snarest etter søknadsfristens utløp 1. februar/15.september starte arbeidet med søknaden. Har du spørsmål rundt videre fremgang se her

Many thanks for your application. The International Relations Section will, after the deadline is due February 1/September 15 start processing all applications. If you have any questions regarding further process, please click here. 

Kontaktinfo / Contact information

international@usn.no