Læremiddeldidaktikk

Student i praksis hjelper elev på Botne skole.

Dagens læremiddellandskap er i rask endring. Den tradisjonelle læreboken har fått konkurranse fra den økende digitaliseringen.


Forlagsproduserte læreverk formidles nå i økende grad digitalt. Både elever og lærere har stadig større tilgang til andre digitalt formidlede læringsressurser. Dette stiller nye krav til lærerens kritiske kompetanse.