Slik er søknadsprosessen hos oss

Våre ansettelsesprosesser følger den praksis som gjelder for statlige virksomheter og prinsippet om en åpen og transparent prosess hvor den enkeltes kvalifikasjoner er avgjørende. Det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet (Lov om statens ansatte § 3) ligger til grunn for all ansettelse i offentlig sektor i Norge. Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal ansettes i den ledige stillingen. I vurderingen av hvem som er den best kvalifiserte søkeren legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet sett opp mot de kvalifikasjonskravene som er fastsatt i utlysningsteksten.

Du finner utdypende informasjon om rekrutteringsprosessene hos oss under.

Kontakt

Dersom du har spørsmål om våre rekrutteringsprosesser, kan du ta kontakt med seksjon for rekruttering og personalforvaltning på e-post personalforvaltning@usn.no.