Om nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse er en del av USN sin struktur og fasiliteter ved campus Kongsberg og institutt for optometri, radiografi og lysdesign. Det er et av de best utstyrte klinikk- og forskningslaboratorier innen øyehelse og synsvitenskap i Nord-Europa.


Senteret har regional forankring, nasjonalt ansvar, og er internasjonalt anerkjent. Senterets oppdrag er å bidra til ny kunnskap for å fremme gode lys- og synsforhold og forebygge synsproblemer i livets ulike faser gjennom:

  • forskning
  • kunnskapsutvikling
  • innovasjon
  • formidling

Vår visjon

Bedre syns- og øyehelse for alle, lokalt og globalt.

Senterets arbeid og aktiviteter er et ledd i å nå USN sine strategiske mål.

Hvem er vi?

  • Hilde Wedde, daglig leder/bedriftskoordinator innen etter- og videreutdanning, medisiner med bakgrunn som fastlege. Har ansvar for å videreutvikle og vedlikeholde senterets nettverk og samarbeidsrelasjoner.
  • Rigmor Baraas, forskningsleder og fagansvarlig professor, optiker med doktorgrad innen nevrovitenskap med fokus på øyet og synsfunksjonen.
  • Gro Horgen Vikesdal, klinikkleder, optiker med doktorgrad innen synsvitenskap med fokus på barn og syn.
  • Vibeke Sundling, etter og videreutdanningsleder, optiker med doktorgrad innen helsetjenesteforskning med fokus på diabetes, syn og øyehelse.

I tillegg er alle forskere og klinikere innen optometri, synsvitenskap og lysdesign knyttet til senteret.