NEON-nettverket


Avtaletype: Nordplus
Land: Norden

NEON-nettverket er et Nordplussamarbeid mellom USN og tre partnere innen optometriutdanningenNettverket gir muligheter for studenter å reise på korttidsopphold til partnerne i NEON. Utveksling gjennom nettverket administreres av instituttet, ta kontakt med programkoordinator eller studieveileder for mer informasjon her.

Nettverket koordineres av Kea. USNs partnere i NEON er: