Avlyser alle utvekslingsopphold høsten 2020

Gruppearbeid med en kvinnelig og mannlig student ved et bord med flagg fra Danmark og UK. Illustrasjon.
Studentutveksling og studieturer til utlandet er avlyst i 2020 som følge av koronapandemien.

Det blir verken utveksling eller studieturer til utlandet for studenter på USN den kommende høsten. Årsaken er usikkerhet rundt pandemien i Norge og resten av verden.

USN avlyser all studentutveksling høsten 2020. Vedtaket gjelder all inn- og utveksling, også innen Europa og Norden. Vedtaket gjelder selv om regjeringen skulle endre reiserådene for Norden 15. juni. USN har tidligere besluttet å avlyse all utveksling til land utenfor Europa. Det er også besluttet at det ikke skal gjennomføres studieturer til utlandet høsten 2020.

– Det er ikke faglig forsvarlig å planlegge utveksling denne høsten, da verken studentene eller universitetene har tid eller kapasitet til å legge til rette for et godt faglig utbytte av utvekslingen i situasjonen vi nå er i, sier rektor Petter Aasen.

Rektors beslutning om å avlyse all utveksling er i samsvar med anbefalingene som ble gitt fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) 18. mai.

Beslutningen bygger også på reiserådene som Utenriksdepartementet gir til norske borgere. Det kan i helt spesielle situasjoner være mulig å gjøre unntak fra regelen. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

Reiserestriksjoner i mange land

En lang rekke land har innført ulike restriksjoner for å stanse koronapandemien. Det er stor usikkerhet knyttet til reiserestriksjoner og smittebegrensende tiltak i verden forøvrig, og hvordan dette vil påvirke undervisning og studiehverdag.

– Et økende antall av USNs partneruniversiteter i Europa og verden har de siste dagene og ukene annonsert at de ikke vil sende ut eller ta imot utvekslingsstudenter den kommende høsten, sier Heidi Tovsrud Knutsen, leder for Seksjon for internasjonalisering. 

Seksjonen tar nå kontakt med studenter på USN som er nominert for utveksling i høst.

Våren 2021

Studenter som ønsker å planlegge et utvekslingsopphold våren 2021, bes om å ta kontakt med studieveileder på sitt fakultet for å undersøke muligheten.

– Det er mange studenter som nå blir skuffet, og det synes vi er leit. Internasjonal seksjon vil bistå med nominasjon og søknader for våren 2021, forutsatt at utvekslingen da går som normalt, sier Heidi Tovsrud Knutsen.

Internasjonale gradsstudenter

USN skal fortsatt legge til rette for opptak av internasjonale studenter til gradsgivende studier høsten 2020.

For de internasjonale studentene vil førstesemester (høsten 2020) bli digital, samtidig vil studenter som kan møte på campus bli ivaretatt. Studier som ikke kan organiseres på denne måten må trekkes fra det internasjonale opptaket.

Det er nå bestemt at studiene Environmental Science og Maritime Management, begge ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, skal trekkes fra det internasjonale opptaket.