Føler seg godt forberedt på arbeidslivet

Portrett av Melissa.
KANDIDATUNDERSØKELSEN 2022: Praksis i studiet ga Melissa Frisvold Egeland ingeniørlederjobb. I ny undersøkelse er Universitetet i Sørøst-Norge best i klassen på hvor fornøyd teknologistudenter er med studiets relevans for arbeidslivet. (Foto: Ingvild Stokka)

USN-studenter er svært fornøyde med studiets relevans for arbeidslivet. Det viser den nye Kandidatundersøkelsen 2022.

– Jeg har fått en sikker og stabil jobb som gir meg en trygg fremtid, sier Melissa Frisvold Egeland. Hun tok ingeniørutdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og ble tidlig koblet på arbeidslivet.  

Den ferske Kandidatundersøkelsen 2022 viser at USN er blant landets universiteter og høyskoler som kommer best ut på nettopp arbeidslivsrelevans. 

– Dette er hyggelige tall for USN. Det er viktig for oss å ha kunnskap om hvordan studentene og kandidatene fra oss vurderer utdanningen sin. Undersøkelsen gjenspeiler at studentene våre får ny kunnskap og innsikt som arbeidslivet faktisk trenger, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen.

Starter karrieren i studietiden  

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen gir landets universiteter og høyskoler viktig og verdifull innsikt i blant annet hvordan kandidatene opplever egen kompetanse når de går ut i arbeidslivet. 

Melissa er utdannet byggingeniør med spesialisering i plan og infrastruktur, og startet karrieren allerede i studietiden ved USN. Praksis og bacheloroppgave for en virksomhet førte til engasjement og deretter fast stilling.

– Som ingeniør har jeg fått mye mer ansvar og får utvikle meg i jobben, sier Melissa, som er driftsleder på kommunalteknikk i Porsgrunn kommune.

Melissa er ikke eneste med vitnemål fra USN som følte seg godt forberedt på yrket som ventet henne. Kandidatundersøkelsen 2022 viser at USN skårer best i klassen på hvor fornøyde kandidater fra teknologifag og helse- og sosialfag er med studiets relevans for arbeidslivet.

  • Teknologiske fag: 52,4 prosent av uteksaminerte USN-studenter i undersøkelsen er svært fornøyde med studiets relevans for arbeidslivet. Plasserer USN på 1. plass blant landets universiteter og høyskoler.
  • Helse og sosial: 60,9 prosent av studentene er svært fornøyd. USN på 1. plass.

Masterstudenter ikledd grønne operasjonsklær på læring i praksis i sykehussimulator på campus

  • Humanistiske fag: 46,7 prosent av studentene er svært fornøyd. USN på 2. plass.
  • Økonomiske og administrative fag: 52,3 prosent er svært fornøyd. USN på 3. plass.
  • Lærer og pedagogikk: 40 prosent er svært fornøyd. USN på delt 3. plass.

– Som et universitet som skal være tett på samfunns- og arbeidsliv, er det viktig at studentene opplever at utdanningen de får ved USN er relevant for arbeidslivet, sier Ingvild Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Slik utdanner vi for arbeidslivet

Praksis sentralt i utdanningene 

Økt arbeidslivsrelevans har vokst frem som et særlig viktig kvalitetsmål i høyere utdanning. Samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler er blant annet å utstyre studentene med essensiell kompetanse, og forberede dem på hvordan denne kan brukes til å lykkes i arbeidslivet.

Med campuser i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Rauland, Ringerike, Porsgrunn og Horten samarbeider USN tett med arbeidslivet. Praksis er en sentral del av utdanningene.

Studentene kombinerer teoretisk undervisning med praktisk læring, som kan være alt fra arbeid i et klasserom og laboratorium til sykehus og en teknologibedrift. Mange gjør også som Melissa og har konkrete prosjekter for arbeidslivet gjennom bachelor- og masteroppgave.

– Resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2022 skal brukes i vårt alltid pågående arbeid med kvalitet i utdanningene. Studiebarometeret kartlegger også arbeidsrelevans, men det er fint å ha flere kilder som belyser temaet som er så sentralt for USN, sier Marheim Larsen.

LES OGSÅ: Ingeniørerstudenter lærer praksis arbeid med Lego 

 

Kandidatundersøkelsen

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepatmentet spørreundersøkelser til personer som nylig har fullført utdanning fra universiteter og høyskoler.

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert år (oddetallsår), og omtrent et halvt år etter at kandidatene har fullført utdanningen.

Undersøkelsen setter søkelys på tilpasning til arbeidsmarkedet og synspunkter på utdanningens kvalitet og relevans. 

Målgruppen er kandidater med mastergrad eller tilsvarende, som ble uteksaminert i vårsemesteret samme år.

Enkelte læresteder gjennomfører i tillegg egne kandidatundersøkelser, men NIFU-undersøkelsen måler og sammenligner alle landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Resultater presenteres i NIFU-publikasjoner og i vitenskapelige artikler og bøker.