– Jeg hadde ikke klart meg uten OLA-ordningen

Siri Huseby og Sebar Forsat som smiler til kamera.
TOMMEL OPP FOR OLA: Siri Huseby og Sebar Forsat er glade for muligheten til å være med på OLA-ordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Siri og Sebar får faglig hjelp av mer erfarne studenter, som er lønnet av USN og gjennomfører ukentlige samlinger.

Mens mange hadde tatt høstferie, møtte vi en motivert gruppe studenter fra bachelor i økonomi og ledelse på campus Kongsberg.

Blant dem er Siri Huseby fra Vestfossen og Sebar Forsat fra Kristiansand. De har vært med på OLA-ordningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) siden førsteklasse. OLA står for Onboarding Learning Alliance og skal hjelpe ferske studenter til å lykkes med krevende fag. OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper hvor studentene jobber faglig med støtte fra erfarne studener, såkalte læringsfasilitatorer. 

– Vi får gjennomgått oppgaver som foreleseren ikke har tid til å ta i timen.  Jeg føler det hjelper veldig, og gruer meg til den dagen vi ikke har dette tilbudet lenger. Jeg hadde ikke klart meg uten læringsfasilitatorene. Bare det å ha et sted å jobbe med oppgaver og en person å spørre betyr mye. De forteller ting på en enkel måte, sier Siri.

Sebar forteller at gruppene samles rett etter forelesning. Dermed får de bearbeidet den ferske kunnskapen fra auditoriet.

– Vi får enkle og gode svar, og jobber med fagstoffet fra vårt eget perspektiv. Det er annerledes enn å få det fra en foreleser. Vi fordøyer fagstoffet på en annen måte.  Tiden i gruppen går  fort, vi føler ikke vi sitter der i mange timer. 

Et sted for å komme og jobbe

OLA-ordningen er primært for førsteårsstudenter. Andreas Hvamb fra Kongsberg er både læringsfasilitator for førsteårsstudenter og benytter selv ordningen som andreklassing.

– Dette er først og fremst et sted for å komme og jobbe, ikke for at læringsfasilitatorene skal lære deg pensum. Jeg jobber bedre her enn alene hjemme, og tror mange har det sånn. Det er mer effektivt å komme hit og få hjelp av en som har bestått eksamen i samme faget.

HJELP I PAUSEN: Læringsfasilitator Olav Kåsa Dehli tar seg tid til å hjelpe Siri Huseby med et spørsmål i pausen mellom øktene også.  Foto av dem i gangen på campus Kongsberg.
 

Andreas merket allerede i førsteklasse at han presterte merkbart bedre i fagene med OLA-ordning enn i de andre fagene.

– Jeg var ikke glad i matte før jeg begynte på studiet. Men jeg møtte i OLA-grupper der vi jobbet med matte, og gjorde det ganske bra på eksamen.

– Hvordan endte du selv opp som læringsfasalitator?

– Jeg likte ordningen og har alltid likt å lære bort, og ble oppfordret av andre fasalitatorer til å søke. Det har vært lærerikt å være med. Jeg har aldri tidligere hatt styringen av en slik gruppe, og de møter jo opp for at de skal lære noe av meg. Selv om jeg har brukt flere timer på å forberede et opplegg, er jeg også åpen for å hjelpe med andre ting. Jeg spør gjerne klassen om det er noe annet de sliter med, så dette er mye mer fleksibelt enn en forelesning.

LES OGSÅ: – Ga meg et løft og inspirasjon til å jobbe videre

Ikke bare for de som sliter med fagene

Tredjeårsstudentene Joakim Liane Løcka fra Kongsberg og Olav Kåsa Dehli fra Seljord er læringsfasalitatorer for økonomistudenter. De pleier å være mellom ti til tjue stykker som møtes en gang i uken. I dag har tolv stykker møtt opp.
 

– Vi jobber mye med gjennomgang av oppgaver fra læreboken. De er relevante både opp mot arbeidskrav og eksamen. Vi hadde jo samme eksamen i fjor og vet godt hva det går ut på. På denne måten får de et studentperspektiv på hva de må forberede seg på til eksamen, sier Olav.

De bruker flere teknikker for læring, blant annet quiz-kort der studentene i gruppen trekker kort med temaer som de må forklare for resten.

– Det er ikke bare studentene i gruppen som lærer, jeg lærer også gjennom å lære bort. Det er givende å bidra til at andre gjør det bedre, sier Olav, som hjelper studenter i emnet mikroøkonomi.

Han og Joakim var selv med på OLA-ordningen som førsteårsstudenter i 2020. Den gang var mye digitalt på grunn av pandemien, men likevel hjalp ordningen dem med å mestre fagene bedre.

 
PIZZA-LUNSJ: Læringsfasilitatorene hadde ordnet god lunsj til studentene som ble med på OLA-fagdager på campus Kongsberg. F.v: Andreas Hvamb, Joakim Liane Løcka og Olav Kåsa Dehli. Bilde av de tre i kantina


– Mange tror kanskje at dette er for dem som sliter i fagene, men det er det ikke. Det er for studenter på alle nivåer, og alle får noe ut av det, mener Joakim.

Han tror det kan være vanskelig å komme hjem fra forelesning og skulle jobbe med oppgaver.

– Det har jeg opplevd selv. Her kjører vi oppgaveløsning rett etterpå, mens det er ferskt.

Joakim tenker å fortsette med en master innen finans, og mener han får trent mer på faget gjennom å lære bort i emnet finansiering og 
investering.

– Jeg gjør alle oppgavene dagen før og bruker noen timer på forberedelser.

 
LES OGSÅ: Fikk attraktiv sommerjobb med god hjelp fra mentor

Imponert over studentene

Universitetslektor Hanne Viken er prosjektleder for OLA-ordningen ved USN. Hun sier de har ansatt spesielt sterke læringsfasilitatorer i år.

– De har klart å oppnå gode karakterer under nedstengningen. Det er en bragd i seg selv. I tillegg har de bevist at de har et ekstra gir ved å påta seg det store ansvaret hver uke med å lede førsteårsstudenter gjennom pensum. Dette er en krevende oppgave. De må kurses i fasilitering, de må stå imot fristelsen med å gi studentene svar på det de lurer på og de må klare å lære bort gode læringsstrategier slik at studenten finner frem til svaret selv. Det er ikke lett, og det er virkelig bare å ta av seg hatten for læringsfasilitatorene våre.

Viken viser til koronakommisjonens rapporter. Den peker på at studenter, og særlig førsteårsstudenter ble hardest rammet under pandemien.

– På USN jobber vi hardt for å ta imot de nye studentene på best mulig måte, blant annet ved å se til at de får tilbud om gode, trygge og effektive OLA-møter. Her får studentene et sosialt nettverk. De jobber faglig og lærer god studiestrategi som de kan ta med videre i studieforløpet.
 

Dette er OLA

  • OLA står for Onboarding Learning Alliance.
  • OLA er primært for førsteårsstudenter, og skal hjelpe dem til å lykkes med krevende fag.
  • OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper hvor studentene jobber faglig med støtte fra en erfaren læringsfasilitator. altså en mer erfaren student som har vært gjennom samme pensum tidligere i studiet.

Kontaktinformasjon

Emner som har OLA-ordning

Søk stilling i OLA-ordningen

(15. oktober åpner OLA-ordningen for søknader til vårsemesteret)

Følg OLA