Komposittlab: - Starten på noe stort

Signerte under åpningen:  F.v: Emma Wabakken, assisterende rektor Kongsberg videregående skole, Nils Kristian Bogen, fungerende prorektor Høgskolen i Sørøst-Norge, Harald Ånnestad, adm.dir Kongsberg Defence Systems. Stein Sandvold, daglig leder K-tech, Finn Simensen, rektor Fagskolen Tinius Olsen.  Foto
Signerte under åpningen: F.v: Emma Wabakken, assisterende rektor Kongsberg videregående skole, Nils Kristian Bogen, fungerende prorektor Høgskolen i Sørøst-Norge, Harald Ånnestad, adm.dir. Kongsberg Defence Systems. Stein Sandvold, daglig leder K-tech, Finn Simensen, rektor Fagskolen Tinius Olsen.

16.mars åpnet det nye kompositt-laboratoriet på Krona i Kongsberg. - Starten på noe stort, sa representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Kongsberg Gruppen, Fagskolen Tinius Olsen og Buskerud Fylkeskommune.

Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Kongsberg Gruppen har finansiert og installert en avansert herdeovn, en autoklave, som sentrum i det nye komposittlaboratoriet på Krona på Kongsberg.

Fremtidens materiale

- Dette laboratoriet skal sikre vår tilgang til kompetanse.  Kompositt er fremtidens materiale, overlegent de fleste andre i blant annet styrke og letthet.  Kompositt ser ut til å bli en av våre største eksport-suksesser, sa administrerende direktør Harald Ånnestad i Kongsberg Defence Systems.  Laboratoriet er døpt Krag, og autoklaven har fått navnet Jørgensen.  - Det er ikke tilfeldig, sa Ånnestad. 

- Krag Jørgensen var den første store eksport-suksessen fra Kongsberg, og navnet var et kvalitetsstempel.  Vi trenger slik kvalitet i dag også, skal vi henge med.  Vi har valgt disse navnene for å markere den uavbrutte industri-historien her på Kongsberg.  Det er kunnskap som har drevet byen og industrien videre, og slik skal det fortsette, sa Ånnestad. 

Et strålende eksempel på samarbeid

HSN-rektor Petter Aasen betegnet åpningen som en stor dag for høyskolen, og sa at nøkkelen for å lykkes, ligger i samarbeid mellom utdannings-institusjonene og næringslivet.   - Derfor har vi etablert en egen prorektorstilling som skal ha dette som sitt område, sa Aasen, og gav ordet til prorektor Nils Kristian Bogen, tidligere rektor ved Høgskolen i Telemark. 

- Et strålende eksempel på samarbeid mellom utdanning, forskning og næringslivet, og det trenger Norge i den tiden vi er inne i.  Dette går til kjernen av hva HSN skal være:  Tett på og profesjons-nær.  Nå får vi en fantastisk anledning til å utvikle nye utdanningstilbud til næringsliv og samfunnet.  Ambisjonen vår er å komprimere kunnskap fra grunnutdanningene som vi kan tilby til næringslivet og industrien i området, sa Bogen.

Fylkeskommune, næringsliv og akademia går sammen:  F.v: Nils Kristian Bogen, fungerende prorektor Høgskolen i Sørøst-Norge, Harald Ånnestad, adm.dir Kongsberg Defence Systems, Georg Smedhus, fylkesrådmann Buskerud fylkeskommune, Petter Aasen, rektor Høgskolen i Sørøst-Norge.

Fylkeskommune, næringsliv og akademia går sammen:  F.v: Nils Kristian Bogen, fungerende prorektor Høgskolen i Sørøst-Norge, Harald Ånnestad, adm.dir. Kongsberg Defence Systems, Georg Smedhus, fylkesrådmann Buskerud fylkeskommune, Petter Aasen, rektor Høgskolen i Sørøst-Norge. 

Må løfte i flokk

 Dette er starten på noe, ikke slutten. Vi har ikke vært gode nok til å koble utdanning og næringsliv sammen, men når vi løfter i flokk, slik som her kan vi få til verdiskaping for fremtiden, sa fylkesrådmann Georg Smedhus.  Han inviterte til videre samarbeid:

- Dette laboratoriet er et eksempel på at vi går sammen, og tenker nytt om utdanningsløp for industrien.  Det må vi gjøre mer av i hele Buskerud, og i året som kommer må vi snakke tett om hvordan vi skal disponere pengene vi har til rådighet for Kongsberg-regionen, sa Smedhus. 

Slik ser herdeovnen (autoklaven) ut.

Slik ser herdeovnen (autoklaven) ut.

Fylkeskommunal verdensrekord

Rektor ved Fagskolen Tinius Olsen, Finn Simensen betegnet samarbeidet mellom næringslivet, skolene og Buskerud Fylkeskommune som fantastisk. 

- Da vi fikk ideen til denne laben, var byggingen av Krona i gang, men vi ble enige etter en halvtimes møte med høyskolen. Som fylkeskommunal skole måtte vi gjennom en fylkeskommunal saksbehandling, men vi opplevde det som kanskje er fylkeskommunal verdensrekord.  På under en uke, fikk vi beskjed om at finansieringen var i orden.   Her kan skolene drive god undervisning, bedre enn vi kunne hver for oss.  Kvaliteten blir bedre fordi vi står sammen, sa Simensen. 

FAKTA:

Kongsberg Gruppen har finansiert og installert en avansert herdeovn, en autoklave, som sentrum i det nye komposittlaboratoriet på Krona på Kongsberg. Den er en nedskalert kopi av de større autoklavene som brukes i produksjonen av deler til jagerflyet F-35. 

Kongsberg Gruppen produserer viktige komponenter til jagerflyet på sin komposittfabrikk Arsenalet i Kongsberg. Behovet for kvalifisert arbeidskraft innenfor dette fagfeltet ser ut til å bli stort i et 30-årsperpektiv - både innen forsvar og sivil industri. 

Nå skal elever og studenter ved videregående skole, fagskole og høyskole ta i bruk laboratoriet for å tilegne seg kompetansen som kreves i fremtidens industri. 

Fra høsten 2016 tilbys plast- og komposittfag ved Kongsberg videregående skole. Dette er den første studieretningen i sitt slag i Norge. Allerede er studenter på Fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Sørøst-Norge i gang med sine utdanningsløp innen plast- og komposittfag. 

Komposittlabben er et sterkt ønske fra lokalt næringsliv, som har tatt en ledende posisjon angående avanserte kompositter i Norge. Derfor er det bygget en slik lab i Krona og Kongsberg Gruppen (Kongsberg Defence Systems) har gitt utstyr tilsvarende ca 1,5 million til utdanning for både fagskole og høyskolestudenter.  HSN og Fagskolen Tinius Olsen  har tatt regningen på bygningsmessige tilpasninger, til sammen over 3 mill fordelt på Fagskolen og HSN.  De to skolene eier og drifter labben 50 % hver.

- Det er svært positivt at Kongsberg Gruppen legger til rette for at elever og studenter innen plast- og komposittfag får prøve seg i hypermoderne laboratorium. Dette er et godt eksempel på et regionalt samarbeid som bidrar til økt kompetanse og kvalitet i både næringsliv og utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.