USN deltar på Arendalsuka

ARENDALSUKA: Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til spennende dialoger med politikertopper, akademikere og næringslivsledere fra scenen ombord i ishavsskuta Berntine under Arendalsuka 2022.

Den politiske høsten sparkes i gang i Arendal med USN sterkt til stede. Vi håper å se deg på opplysende og spennende dialoger om skole, økonomi, krisehåndtering, migrasjon, krigen i Europa, helseutfordringer og det grønne skifte i høyere utdanning.


16 Aug

Praktisk informasjon

 • Dato: 16 august 2022 - 18 august 2022
 • Tid: Hele dagen
 • Sted: Arendal – Ishavsskuta Berntine ved Hotel Tyholmen
 • Last ned kalenderfil
 • Om Arendalsuka

  Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og fremtid. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig med mål om å styrke troen på politikk og politisk debatt.  

  Arrangeres hvert år i uke 33. I år fra 15.- 19. august.

  Alle USNs arrangementer under Arendalsuka holdes på ishavsskuta Berntine som ligger til kai ved Hotel Tyholmen.

USNs arrangement under Arendalsuka 

Tirsdag 16. august 


08.30 - 09.30    Har kriser lært oss noe om hvordan vi håndterer kriser?
Hvordan kan vi bidra til økt kunnskap og forståelse for samfunnets sårbarhet, forebygging og håndtering av kriser? Hvilke prinsipper og ansvarsforhold ligger til grunn for en nasjonal beredskap og krisehåndtering? Hva legger vi i begreper som strategisk sikkerhets- og beredskapsarbeid?

I panelet:

 • Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Grete Brochmann, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo 
 • Gudmund Hernes, tidligere statsråd og professor emeritus
 • Jarle Løwe Sørensen, førsteamanuensis og leder for Senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse ved USN Handelshøyskolen              

Ordstyrer: Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen

 

09.45 - 10.45    Hvordan gjenoppliver vi økonomien etter en krise?         

Økonomiske kriser betyr ofte konkurser, det har historien lært oss. Men økonomiske kriser betyr også at nye virksomheter og bedrifter vokser frem. Det skjer gjennom det den østerrikske økonomen Joseph R. Schumpeter kalte «kreativ ødeleggelse».

Spørsmålet er om vi etter koronapandemien, og økonomiske utfordringer den førte med seg, kan stole på markedet for en «kreativ selvhelbredelse» eller om staten må ta aktiv del i å gjenopplive økonomien?       

I panelet:

 • Siri M. Kalvig, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer
 • Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO
 • Ragnar Bøe Elgsaas, samfunnsøkonom i LO
 • Ola Kvaløy, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Stavanger
 • Bjørn Engaas, førsteamanuensis II ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ordstyrer: Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen


11.00 - 12.00  Post-pandemi: Kan kunnskapen om hjemmeskole brukes til å gjøre skolen til et mer inkluderende sted?

Under pandemien måtte skoler stenge og undervisningen flyttes på nett. Mens noen barn og unge opplevde nettundervisningen som krevende, forteller andre at de følte seg inkludert og lærte mer.

Erfaringene stiller politikere, skoleledere, lærere og lærerutdannere overfor et nytt dilemma: Nå vet alle lærere at det er mulig å tilby undervisning på nett til elever som av ulike grunner ikke kan komme på skolen, elever som trenger større eller mindre utfordringer enn de får i ordinær klasse, og elever på fådelte skoler som ikke kan tilby like mange valgfag som store skoler.

Til tross for at vi nå har oppdaget nettundervisningens muligheter, har få kommuner, fylker og enkeltskoler strukturene og kompetansen som trengs for å utnytte handlingsrommet.

I panelet:

 • Tonje Brenna (Ap), kunnskapsminister
 • Karl Agnar Wåle, rektor ved Notodden videregående skole
 • Kjersti Bendiksen, undervisningsinspektør ved Mæla ungdomsskole
 • Cathrine Tømte, professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder
 • Mette Bunting, instituttleder og dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst - Norge

Ordstyrer: Toril Aagaard, førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

13.30 - 14.30   Migrasjon og inkludering: En av vår tids største utfordringer?

I en verden med økt migrasjon og kulturelle utfordringer, hvordan kan vi bygge bro mellom migranters egne ressurser og erfaringer, og behovene næringslivet og det norske samfunnet har for å integrere innvandrere gjennom arbeid?

Hvordan kan vi finne ny metodikk for å utvikle nye former for samarbeid og samskaping for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet?

I panelet:

 • Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør i Nav
 • Liv Tørres, internasjonal sekretær i LO
 • Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda
 • Annett Arntzen, professor ved USN Handelshøyskolen

Ordstyrer: Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen

15.00. Signering av intensjonsavtale med Hallingdalsregionen

USN og ordførerne fra 6 kommuner i Hallingdal signere en samarbeidsavtale om kunnskaps- og kompetansebasert regional utvikling. Målsettingen med avtalen er å utrede muligheten for å utvikle og styrke utdanning, forskning, innovasjon og helhetlig samfunnsutvikling i Hallingdal, og vurdere mulighetene for å etablere en campus i Hallingdal med Gol kommune som vertskommune

16.00 - 18.00    Skjærgårdstur med ishavsskuta Berntine for inviterte gjester

Onsdag 17. august 


11.00 - 11.45   Hva du ser er hva du blir – hvordan synsfeil kan påvirke utdanningsnivå og yrkesvalg

En synsundersøkelse for et barn kan utgjøre forskjellen mellom inkludering og ekskludering. Briller innebærer mulighetene til å nyttiggjøre seg informasjon, å kunne lære og å utdanne seg til et yrke. Hvert barn, uavhengig av kjønn, økonomisk status eller geografisk plassering, fortjener muligheten til å se godt.

Synsfeil hos barn og unge påvirker muligheten for læring, og kan forsterke problemer rundt bruk av digitale verktøy i skolen. Å avdekke synsproblemer tidlig er viktig for å sikre nødvendig hjelp og tilrettelegging til å fullføre skole og utdanning. Mange synsproblemer kan være vanskelig å oppdage selv, og foreldre vet ofte ikke hvordan de skal oppdage det hos barnet.

Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å spre kunnskap om barns syn blant foreldre, lærere, helsepersonell, politikere og beslutningstakere i kommunene.

I panelet:

 • Rigmor Baraas, professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Ellen Svarverud, førsteamanuensis i optometri, Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Bjørg Løhaugen, leder av Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Arendal Kommune

Ordstyrer: Toril Aagaard, førsteamanuensis i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

12.30 - 13.30    Hva skjer i nærområdene til Ukraina og Russland, og hva betyr det for Norge?

Etter flere tiår med stabilitet i våre nærområder, utfordres norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk av et mer ekspansjonistisk og uforutsigbart Russland, og en fremvoksende skepsis mot demokratiske kjerneverdier i EU-land som Polen og Ungarn. Hvordan kan og bør Norge forholde seg til dette?            

I panelet:

 • Halvor Tjønn, journalist og forfatter
 • Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter
 • Glenn Diesen, professor ved USN Handelshøyskolen
 • Hermann Smith-Sivertsen, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen             

Ordstyrer: Jan Erik Grindheim, førsteamanuensis ved USN Handelshøyskolen 

 

14.00 - 15.30.  Universitetenes rolle i det grønne skifte

Hvordan kan universitetene bidra til kunnskapsbaserte endringer mot et grønnere og bærekraftig samfunn? Hvordan kan norsk elektrisitet brukes til det beste for Norge og det globale miljø? Og hvordan må ulike sektorer i samfunnet samarbeide på å tvers for å få til gode resultater på dette?

Senter for bærekraftig omstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en opplysende dialog om universitetenes rolle i det grønne skifte.

I panelet:

 • Elisabeth Sæter (Ap), statssekretær i olje- og energidepartementet 
 • Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning
 • Dag Olav Hessen, professor ved Universitetet i Oslo
 • Henrik Sætness, konserndirektør i Statkraft 
 • Petter Aasen, rektor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Ordstyrere:

 • Annette Bischoff, leder ved Senter for bærekraftig omstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge
 • Lars Erik Øi, instituttleder ved institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

15.45 - 16.45  Er dagens aborttilbud en forsvarlig helsetjeneste i henhold til WHOs krav?
Det er et bærende prinsipp at norske kvinner har selvbestemmelse over egen kropp. Kvinners rett til informasjon, medbestemmelse og selvbestemmelse er klart formulert i Lov om svangerskapsavbrudd. Likevel vises et annet bilde i en studie utført ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) om kvinners erfaringer med å abortere hjemme.

En forskergruppe ved Universitetet i Sørøst Norge stiller spørsmål om aborttilbudet i Norge i dag er forsvarlig i henhold til norske og WHOs krav til en forsvarlig helsetjeneste.


Innledere til forskningen som er gjort:

 • Idun Røseth, Psykologspesialist Ph.d., Sykehuset Telemark
 • Bente Dahl, Professor og jordmor, Universitetet i Sørøst -Norge

Paneldeltakere i debatten:

 • Truls Vassvik, Stortingsrepresentant/leder, Vestfold og Telemark Arbeiderparti
 • Eva Sommerseth, Førsteamanuensis og jordmor, Universitetet i Sørøst - Norge
 • Ingvill Dalseg, Heltidsfylkespolitiker og jordmor, Trøndelag (H)
 • Hanne Charlotte Schjeldrup, Leder, Jordmorforbundet NSF

Ordstyrer: Anne Hafstad, ansvarlig redaktør i Sykepleien, ph.d.

Torsdag 18. august
 

18.00 - 19.00    Møte med Francis Fukuyama om det liberale demokratiets utfordringer ( Fullriggeren Sørlandet)
Hvordan er egentlig tilstanden til det liberale demokratiet i Europa? Hvordan fungerer EU-samarbeidet fra et demokratisk ståsted? Hvilke utfordringer kan vi møte fremover om utviklingen av det liberale demokratiet i en verden med stadig færre demokratiske medspillere?

Møtet legges opp som en samtale mellom professor Francis Fukuyama, siviløkonom Mathilde Fasting fra tankesmien Civita og førsteamanuensis II Bjørn Engaas ved USN Handelshøyskolen. 

NB! Sted: Fullriggeren Sørlandet som også ligger til kai ved Hotel Tyholmen

Andre debatter på båten Berntine

Onsdag 17.08 kl. 08.30  Rå makt eller folkemakt – er demokrati viktig for utvikling? 
Arrangør: UNDP Oslo Governance Centre

Onsdag 17.08 kl. 09.45  Kraft - Livsnødvendig, ettertraktet og kontroversiell: Hvor går veien videre?
Arrangør: Grenlandskommunene