– USNs Elite Coach-utdanning er gull verdt

Sportssjef Eirik Verås Larsen og landslagstrener Petter Sandell i samtale under samling på elitecoachutdanningen.
TILPASSET OPPLEGG: Sportssjef Eirik Verås Larsen og landslagstrener Petter Sandell setter stor pris på at USN kan tilpasse undervisningsopplegget for travle deltakere med til tider svært mange reisedøgn.

Det mener Eirik Verås Larsen, tidligere OL-gullmedaljevinner, nå sportssjef i Norges Padleforbund og student på Olympiatoppen og USNs Elite Coach-program.


Eirik Verås Larsen forteller at han har levd et langt liv i idretten og har utdanning  i idrettsfysiologi, men manglet erfaring i ledelse. Som idrettsutøver vet han at det ikke alltid er nok å ha vært en god utøver for å bli en god trener eller leder:

– For å kunne lede padleforbundet på en best mulig måte inn i framtida, trenger jeg den kunnskapen jeg får på Elite Coach-programmet, sier Larsen. 

Han synes det er bra at Olympiatoppen samarbeider med Universitetet i Sørøst-Norge, slik at Elite Coach-programmet (ECP) gir en formell kompetanse. Det mener han at er bra å ha med seg videre. Han trekker fram at studiet er godt tilpasset den situasjonen idrettsledere står i:

– Det er gull verdt å kunne dele egne erfaringer med de andre kursdeltakerne, bruke dem som sparringspartnere og lære av erfaringer de har gjort. Det gjør studiet unikt i mine øyne, sier Larsen.

Erfaringsdeling

Å kunne drøfte vanskelige situasjoner og utfordrende problemstillinger med andre topptrenere, er noe som landslagstrener i kombinert, Peder Sandell, også verdsetter høyt ved ECP:

 – Jeg hadde hørt mye positivt om Elite Coach-programmet fra andre trenere. Nå erfarer jeg selv hvor nyttig det er å kunne trekke veksler på den store trenerkompetansen som finnes i gruppa som deltar, sier han.  

Skaper rom for utvikling og refleksjon

Maria M. Jørstad er daglig leder for Talent Norge, som har et strategisk samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge. Gjennom samarbeidet er hun invitert med på ECP, som hun synes er veldig nyttig og inspirerende: 

– Alle temaer som tas opp kan jeg bruke rett inn i eget arbeid med talentutvikling og prestasjonssatsning innen kunsten. Utdanningen gir meg rom for å bruke tid på nødvendig utvikling og refleksjon. Det er viktig og nyttig når man skal bygge en relativt ny organisasjon. 

Jørstad fremhever at ledende norske kunstnere driver topputøvelse med ekstreme prestasjoner på lik linje med våre toppidrettsutøvere. Hun mener samarbeidet med Olympiatoppen og deltakelse på ECP gir et viktig mandat til å ha et høyt ambisjonsnivå og kunne satse på topputøvere også innen kunsten.

Bilde av Liv Hemmestad og Maria Jørstad

Lede og trene best i verden

Olympiatoppens visjon er å lede og trene best i verden. ECP er et tiltak for å oppnå at vi leder best i verden. Det forteller førsteamanuensis ved USN, Liv Hemmestad. Ved siden av å undervise på Bachelor i idrettsvitenskap i Bø er hun fagansvarlig for avdeling idrettscoaching på Olympiatoppen. Hun er faglig ansvarlig for innhold og form på elitecoachutdanning. 

 – USN tilbyr den høyeste trener/sportslederutdanningen i Norge. Deltakerne skal bruke utdanningen til å bli bedre ledere og vi er glade for å få tilbakemeldinger på at den oppleves som svært relevant og nyttig i lederens praktiske jobbhverdag. 

Hemmestad er også glad for at deltakerne trekker fram hvor stor nytte de har av å dele hverandres erfaringer. I tillegg til økt teorikunnskap og evne til å reflektere over egen trenergjerning, er nettopp en slik deledynamikk et av målene med utdanningen. Det legges til rette for dette blant annet ved mye gruppearbeid, og at alle deltakerne er delt inn i coachingpar som skal hjelpe hverandre å bli bedre.

Bruker de beste for å bli best

Liv Hemmestad legger stor vekt på hente inn dyktige forelesere når deltakerne har samlinger. På siste samling i Bø kunne lederne trekke veksler på kompetansen til:

  • Finn Skårderud, en av landets fremste psykiatere
  • Tian Sørhaug, en av landets fremste forskere på ledelse
  • Tom Remlov, med utstrakt ledelseerfaring i prestasjonsorganisasjoner som Den Norske Opera og Ballett og Riksteateret.

Tom Remlov, bak t.h., Finn Skårderud, bak t.v. og Tian Sørhaug, foran

Finn Skårderud har blant mye annet jobbet i Olympiatoppen i 20 år. Han forteller at de tre på denne samlingen gir trenere og ledere innsikt i nye teoretiske modeller og praktiske verktøy, for å kunne gi sine toppidrettsutøvere individuelt tilpasset oppfølging. 

– Det har vært en stor utvikling i hvordan man ser på treneryrket. Trenerjobben er i dag svært profesjonalisert. Idrettsutøvere er forskjellige og har ulike behov for å prestere på toppen.  Det krever ledere med kompetanse til å se hva hver enkelt utøver trenger for å bli best. Det skal vi bidra til.

Olympiatoppen

Olympiatoppen har ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et helhetlig ansvar for resultatene i norsk toppidrett. De har som mål å utvikle de beste utøvere i Norge til å bli best i verden. 

Olympiatoppen har flere regionale avdelinger, blant annet Olympiatoppen Sørøst som skal være en utviklingsarena for toppidrett i regionen Buskerud, Vestfold og Telemark. Universitetet har en samarbeidsavtale med Olympiatoppen Sørøst om å kunne legge til rette for at toppidrettsutøvere skal kunne studere hos oss samtidig som de satser på idretten sin.

Elitecoachutdanningen

Olympiatoppens elitecoachutdanning tilbys håndplukkede topptrenere og sportssjefer i Norge. Også ledere i organisasjoner som Olympiatoppen samarbeider med deltar på elitecoachutdanningen.

Utdanningen er satt sammen av fire emner: 

  • Toppidrettens egenart
  • Organisasjon og ledelse
  • Idrettspsykologi
  • Toppidrettscoaching

Utdanningen går over to år og gir tilsammen 30 studiepoeng. Etter en egen sertifiseringssamtale, blir de deltakerne som fullfører programmet sertifisert som elitecoach.

Liv Hemmestad

Førsteamanuensis Liv Hemmestad underviser i emner knytta til idrettspedagogikk, -coaching og -ledelse på Bachelor i idrettsvitenskap og Master i kroppsøvings-., idretts- og friluftslivsfag ved USN. Etter at hun fulgte håndballjentene og skrev doktorgrad om Marit Breviks lederstil, har hun delt sin arbeidstid mellom Universitet i Sørøst-Norge og Olympiatoppen. Der er hun fagansvarlig for toppidrettscoaching,  fagansvarlig for elitecoachutdanningen og jobber med trenerteam og lagprosesser i flere landslag.