Ytringsfrihetspris til Målfrid J.Frahm Jensen

Målfrid J.  Frahm Jensen kjemper for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern. foto
Målfrid J. Frahm Jensen kjemper for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern.

”Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern” for 2015 går til Målfrid J. Frahm Jensen som kjemper for bedring av pasienters rettigheter og ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Tekst og foto: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon


Prisen ble delt ut på Høgskolen i Sørøst-Norge 29. februar, av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern.

”Prisen til fremme av ytringsfriheten” har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag. Prisen består av 10 000 kroner, og deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern I år ble den delt ut for 14. gang i forbindelse med Skuddårsseminaret på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), campus Drammen.

– En viktig og uredd forkjemper

Prisen har blitt delt ut hvert år siden 2002 til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg med å aktualisere retten til den frie ytring, samt betingelsene for dette, i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der, skriver stiftelsen på sine nettsider.

– Årets prisvinner har gjennom mange år vært en viktig og uredd forkjemper for bedring av pasienters rettigheter i psykisk helsevern. Målfrid J. Frahm Jensen kjemper like formålsrettet og kompromissløst for prinsipielle saker som for enkeltmennesker. Hun ytrer seg prinsipielt, uten å skjele til konsekvensene dette kan få for egen person, sier Bengt Karlsson som er styreleder i Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern og professor i psykisk helsearbeid ved HSN. Stiftelsen er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag.

Trenger et transparent system

– Det betyr mye for meg å få prisen, sier Frahm Jensen. – Den kan også bidra til å sette fokus på ytringsfriheten som alle helseansatte har. Alle helseansatte kan delta i offentlig debatt og de kan være med å debattere både tvangsmiddelbruk og ytringsfrihet i helsetjenesten. Ytringsfrihetsprisen kan sette søkelyset på hva som skjer, men som ikke bør skje, når man varsler tilsynsmyndighetene om forhold som kan gå ut over pasientsikkerheten. Og den kan være med å sette søkelyset på hvor lukket psykiatrien egentlig er. Psykiatrien trenger et transparent system, mer enn noen annen plass. Lukkede dører, er farlig. Lukkede system er farlig, sier hun.

Engasjert siden 1990

Årets prisvinner er utdannet hjelpepleier. Hun har vært engasjert i psykisk helsetjeneste siden 1990. Fra 1990–2009 har hun hatt mange innleggelser med depresjoner og selvmordsproblematikk.

I 2009 fikk Frahm Jensen fast jobb som erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon i Helse Stavanger. Hun mener den faste jobben har bidratt til å hindre nye innleggelser. En erfaringskonsulent målbærer blant annet stemmen til pasientene og pårørende inn mot divisjonen, og eksternt.

– Da jeg ble ansatt hadde jeg allerede en stemme i media. I intervjurunden ga jeg beskjed om at jeg ikke ville ansettes for å knebles. Jeg ble ikke kneblet. Jeg opprettholdt retten til å ytre meg offentlig, ikke bare som meg, men også som erfaringskonsulent.

Bråk rundt uttalelse

I mai 2015 sa Frahm Jensen opp stillingen sin. Bakgrunnen for oppsigelsen var konsekvensene etter at hun kommenterte et oppslag i Stavanger Aftenblad om at ”Tvangsbruken i Stavanger ligger skyhøyt over de andre foretakene på Vestlandet”.

Ansatte ved Stavanger Universitetssjukehus lagde en underskriftskampanje mot Frahm Jensen. 76 ansatte – sengepostledere, leger, verneombud, sykepleiere og vernepleiere – skrev under på oppropet. Fire sentrale ledere sendte deretter ut en e-post til alle ansatte på sengepostene hvor de støttet de ansatte og sjeflegen, og hvor de skrev at de opplevde Frahm Jensens uttalelser til Stavanger Aftenblad som feilaktige. Etter noen måneder meldte årets prisvinner saken inn for Arbeidstilsynet fordi hun ikke følte seg ivaretatt. Dette falt ikke i god jord hos ledelsen i psykiatrisk divisjon på sykehuset, og Frahm Jensen sa opp stillingen etter seks år som erfaringskonsulent.

– Det ble for tøft å stå i presset. Det var så mange som skrev under, og mange jeg ikke visste hvem var. Arbeidsforholdene ble for vanskelige. Helse Stavanger bad meg trekke oppsigelsen, men det betød å komme tilbake til en stilling kneblet og fri for å kunne uttale meg til media uten først å ha diskutert saken med sjeflege og kommunikasjonsavdelingen, og alltid ha sykehusets beste for øye. Derfor sluttet jeg 1. oktober 2015, sier Frahm Jensen.

Har det vært verdt det?

Frahm Jensen har vært sykemeldt siden oktober. Når vi spør om det har vært verdt å stå i stormen, blir det for første gang stille fra den engasjerte 52-åringen. Til slutt kommer det et ”ja”.

  Nå er jeg sliten på grunn av alt som har skjedd. Jeg savner å ha en fast jobb å gå til og jeg savner mine mange gode kolleger som har betydd, og fortsatt betyr, mye. Men det er verdt det fordi jeg har hjulpet andre pasienter og pårørende. Det har vært mange års kamp, men søren ta, når sakene mine får gjennomslag – da er det verdt det, sier hun og legger til at det er kjekt å få en påkjennelse for arbeidet. – Pasientene og de pårørende vil alltid stå mitt hjerte nærmest.

Gjør stammen sterkere

– En sånn pris gjør stammen sterkere i faget jeg ytrer meg om. Jeg håper jeg kan fortsette å være med på å rive ned dørene til den lukkede psykiatrien. Vi må kunne diskutere og stille kritiske spørsmål til praksisen som utøves. Mange får god psykisk helsehjelp, men fortsatt blir mange utsatt for krenkende behandling. Om alt var så bra, hvorfor kontakter folk meg fortsatt med vonde historier fra psykiatrien som har skjedd for bare noen uker siden?, spør vinneren av ”Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern” 2015, Målfrid Frahm Jensen.

Målfrid J. Frahm Jensen:

Er både skjønnlitterær og faglitterær forfatter. Hun har femtenårs-jubileum som lyriker i 2016

Kommer i år med diktsamlingen ”Innestengd”, og en Notatbok med et lite utvalg dikt fra hennes syv diktsamlinger

Utdannet hjelpepleier og har hatt tillitsverv blant annet i Diabetesforbundet og Mental Helse

Kjempet i 10 år for at sensitive pasientopplysninger skal kunne være sperret for alle andre enn terapeuten.  I 2013 fikk hun gjennomslag hos myndighetene.

Har kjempet for psykiatrisk ambulanse, pasientsikkerhet og rettsvern

Jobbet som erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus fra 2009–2015

Foredragsholder

Ble tildelt Tabuprisen 2015 som deles ut av Rådet for psykisk helse

Er gift, bor på Sandnes og har to sønner, svigerdatter og to barnebarn


Ytringsfrihetsprisen:

Har til hensikt å rette oppmerksomhet mot og sikre vilkårene for den frie ytring på et bredt grunnlag innen psykisk helsevern.

Deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Prisvinneren bør også ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.

Består av 10.000 kroner, og dette er 14. gang den deles ut siden 2002.

Deles ut av Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern. Dette er en uavhengig og frittstående organisasjon som arbeider på ideelt grunnlag.  Stiftelsens virksomhet finansieres gjennom bidrag fra interesserte enkeltpersoner og organisasjoner.

Prisen for 2015 gikk til Målfrid J. Frahm Jensen, og ble delt ut 29. februar 2016 ved Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen

 

Tidligere prisvinnere:

·  Tormod Bakke (2002)

·  Mental Helse Norge (2003)

·  Arnhild Lauveng (2004)

·  Tayyab M. Choudri og Ann Kristin Fiskerud (2005)

·  Mette Ellingsdalen (2006)

·  Ragnhild Storstein Spilker (2007)

·  Sigrun Tømmerås (2008)

·  Gro Hillestad Thune (2009)

·  Hege Orefellen (2010)

·  Hvite Ørn / Jan-Magne Sørensen og Trond Aarre (2011)

·  Berit Bryn-Jensen (2012)

·  Siv Helen Rydheim (2013)

·  Silje Benedikte Stiftelsen (2014)