Hva er en ingeniør

Sivilingeniør og ingeniør er yrkestittelen på mennesker med teknologisk høyere utdanning. Det er få utdanninger som gir deg så mange muligheter som teknologisk utdanning. Ingeniørstudier er det mest allsidige du kan ta, og leder til kreative og varierte jobber i en rekke bransjer. Som ingeniør løser du tekniske utfordringer, og du vil kunne være med å skape og designe hvordan verden blir fremover.

Ingeniører gjør alt fra å lage mikrochipper i legeutstyr, til å planlegge verdens lengste broer, sikre rent vann i springen eller finne løsninger på plastforsøpling i havet. Som ingeniør får du god anledning til å bruke dine sterke sider enten du liker å løse problemer, er nøyaktig, kreativ eller god på kundeservice, liker å jobbe i tverrfaglige team eller har gode lederegenskaper. Helt greit at du også får en jobb som kan gi deg utenlandsreiser og god lønn!

Vi tilbyr en rekke ingeniør- og sivilingeniørutdanninger.

Spørsmål og svar