Beredskap og krisehåndtering

HSN har fokus på beredskap og sikkerhet i det daglige arbeidet. Ved en krisesitasjon kan du kontakte HSN på beredskapstelefon 31 00 89 00.


Vær på den sikre siden

På sikresiden.no finner du veiledning og nyttig informasjon dersom du havner i en krisesituasjon. Her finner du også brukervennlig opplæring og informasjon til forebyggende sikkerhetsarbeid. HSN anbefaler alle våre studenter og ansatte til å laste ned nettsiden å ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. 

Overordnede dokumenter

Fellesstyret vedtok 18. desember 2015 beredskapsplan for HSN, med tilhørende policy for beredskap og sikkerhet ved HSN. 

Du finner tiltakskort og vedlegg på min.usn.no