Vis studievalg

Kontaktinformasjon campus Bø

Besøksadresse

Gullbringvegen 36
3800 Bø
Finn kjørerute (på nett og mobil)

Postadresse

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Telefon

31 00 80 00

E-post

servicetorg.bo@usn.no