Kontaktinformasjon ved campus Kongsberg

Besøksadresse

Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

Postadresse

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Annen post (eksamensbesvarelser, sensur, pakker og personlige brev):
Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Telefon:

Tlf. 31 00 80 70

E-post:

servicetorg.kongsberg@usn.no