Åpningstider ved campus Ringerike

Alle studenter og ansatte har rett på adgangskort, og kan bruke høgskolens lokaler utenom åpningstid. Adgangskort får du ved å henvende deg til Servicetorget.


  • Mandag-fredag kl. 08.00-15.45 (vintertid 16.09 - 15.05)
  • Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 (Sommertid 15.05 - 15.09)

Adgang utenom åpningstid

  • Utover åpningstid er campus tilgjengelig hele døgnet med adgangskort.