Vis studievalg

Kontaktinformasjon campus Ringerike

Besøksadresse:

Bredalsveien 14
3511 Hønefoss

Postadresse

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Postadresse, ikke-arkivverdig (tidsskrifter, bøker ol.)

Postboks 164 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon:

Tlf. 31 00 80 80

E-post:

servicetorg.ringerike@usn.no