Vis studievalg

Kontaktinformasjon ved campus Ringerike

Besøksadresse

Bredalsveien 14
3511 Hønefoss

Postadresse

Høgskolen i Sørøst-Norge
Postboks 235
3603 Kongsberg

Ikke arkivverdig post

Postboks 164 Sentrum
3502 Hønefoss

Telefon

Tlf. 31 00 80 80

E-post:

servicetorg.ringerike@usn.no