Vis studievalg

Har vi mistet tillit til medier?

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi ved HSN og vil snakke om tillit til medier i en post-fakta tid. Foredraget er åpent for alle interesserte.


23 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 23. september 2017
  • Tid: kl. 12.00 - 13.00
  • Sted: other, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, Blackboxen

Tillit til medier i en post-fakta tid

Har vi mistet tillit til nyhetsmedier? Har spredning av falske nyheter ødelagt for journalistikken, politikken og folks politiske kunnskaper? Og har det konsekvenser for demokratiet?

Ved hjelp av egen og andres forskning vil Eiri Elvestad diskutere myter og fakta om bruk av og tillit til nyhetsmedier i Norge, men også se den norske mediesituasjonen i et internasjonalt perspektiv – hvordan skiller Norge seg fra USA, andre land i Europa og resten av verden?

Eiri ElvestadEiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har skrevet flere bøker og artikler om medienes rolle i samfunnet. I sin forskning har hun blant annet vært opptatt av hvordan endrede medieomgivelser påvirker nyhetsmediebruken og hvordan dette får konsekvenser for demokrati og samfunnsutvikling.

Foredraget er gratis og åpent for alle interesserte. Arrangementet er et ledd i Forskningsdagene ved Høgskolen i Sørøst-Norge.