Vis studievalg

Reformasjon i 500 år - konferanse med kulturaften i Tønsberg

Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker i et unikt samarbeid med Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer å belyse 500-årsjubileet med en to dagers konferanse med bidragsytere både fra vitenskapen og fra kirken. Vi innbyr til en gratis konferanse midt i Tønsberg sentrum.


02 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 2. november 2017 - 3. november 2017
  • Tid: Hele dagen
  • Sted: other, Direktoratet for Samfunnsberedskap og sikkerhet (DSB), Rambergveien 9, 3115 Tønsberg, 1. etg.

  • Påmeldingsfrist: 27. oktober 2017
  • Påmelding

    Arrangører: Høgskolen i Sørøst-Norge, Tunsberg bispedømme og Agder og Telemark bispedømme

    Programkomité: Pål Augestad (Høgskolen i Sørøst-Norge), Knut Edvard Larsen (Tunsberg bispedømme), Eilev Erikstein (Agder og Telemark bispedømme), Frode Bakken (Høgskolen i Sørøst-Norge), Nils Ivar Agøy (HSN) Ole G. Moseng (HSN) og Eva Sauvage (HSN)

I år markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg i 1517. Reaksjonene som fulgte over hele Europa ga støtet til reformasjonen og innføringen av den lutherske kirke. Hvordan ble den nye kirkeordningen gjennomført i Norge og på hvilken måte påvirket urolighetene i Europa oss? Hva hadde dette å si for hverdagslivet, for utviklingen av det moderne samfunnet og for Den norske kirke? Påvirker reformasjonen oss i ennå i dag? 

Høgskolen i Sørøst-Norge og Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer inviterer til en faglig spennende konferanse midt i Tønsberg sentrum.


Program

 

Dag 1 Torsdag 2. november

10.00: Åpning ved Stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen (Tunsberg bispedømme) og rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Petter Aasen

10.15: "Synd tappert!", sa Martin Luther. Hva sier vi? Foredrag ved Biskop Per Arne Dahl

10.45: Reformasjonens idéhistorie. Foredrag ved professor emeritus Trond Berg Eriksen, Universitetet i Oslo

11.30: Lunsj i DSBs kantine

12.30: Den lutherske staten tar grep: gjennomføringen av den nye kirkeordningen i Norge 1539 - ca. 1600. Foredrag ved professor emeritus Steinar Imsen, NTNU.

13.15: Pause

13.30: Reformasjonen i europeisk kontekst: 300 år med kontinuerlig krig. Foredrag ved professor Gunnar Winsnes Knutsen, Universitetet i Bergen. 

14.15: Pause

14.30: Dialogsamtale med deltakere fra Den norske kirke, Den katolske kirke og fra Human-Etisk forbund.

15.30: Slutt på faglig program

18.00: Kulturaften i Tønsberg Domkirke 

Forestillingen «Katarinas stemmer». For mer informasjon se www.kattas.no/

Dag 2 Fredag 3. november

09.30: Utviklingen av velferdsstaten i et reformasjonsperspektiv. Foredrag ved professor Nils Ivar Agøy, Høgskolen i Sørøst-Norge.

10.15: Kulturinnslag og kort pause

10.45: Misjon som kvinnesak. Foredrag ved prodekan Kristin Fjelde Tjelle, VID vitenskapelige høgskole.

11.30: Lunsj

12.15: Hvilke konsekvenser fikk reformasjonen for vår kirkekunst? Foredrag og bildevisning ved kunsthistoriker Kirsten Stabel, NTNU.

13.00: Pause

13.15: Laurentius Nicolai Norvegus (Kloster-Lasse) – Draumkvede-inspirert forkynnar og Nordens fremste motreformator. Foredrag ved Olav Solberg, professor emeritus ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

13.45: Pause

14.00: Ensrettingen i det norske samfunnet som følge av reformasjon og dansketid. Foredrag ved professor emeritus Øystein Rian, Universitetet i Oslo. Med innledning ved professor Ole Georg Moseng, Høgskolen i Sørøst-Norge.

14.45: Oppsummering ved biskopene.

15.30: Slutt