Vis studievalg

HSN for flyktninger

akademisk dugnad

Både ansatte og studenter ved Høgskolen i Sørøst -Norge (HSN) ønsker å bidra til suksessfull integrering av flyktninger i Norge.


Som en av de største høgskolene i Norge  anser vi denne oppgaven som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag i regionen vår. Vi jobber tett med sentrale aktører som NAV, kommunene, Røde kors, frivilligheten, asylmottakene, IMDI med mer for å sørge for at personer på flukt får en smidig overgang fra asylsøker til et produktivt, meningsfullt liv i Norge. 

På disse sidene finner du informasjon om gjennomførte og planlagte prosjekter, HSN foredrag for asylanter/flyktninger, spesielt tilrettelagte studietilbud for flyktninger med mer. 

IOM Dagsseminar: Flyktning i møte med Norge - kultur og kulturelle tilpasninger

HSN arrangerer et dagsseminar om de utfordringene som flyktninger har i møte med Norge den 18. april, 2017 på Campus Kongsberg. Seminaret tilbys i regi av International Organisation for Migration (IOM), gratis påmelding. Mer info og påmeldinsskjemaet finner du her: IOM Dagsseminar.