Vis studievalg

HSN for flyktninger

akademisk dugnad

Både ansatte og studenter ved Høgskolen i Sørøst -Norge (HSN) ønsker å bidra til suksessfull integrering av flyktninger i Norge.


Som en av de største høgskolene i Norge  anser vi denne oppgaven som en viktig del av vårt samfunnsoppdrag i regionen vår. Vi jobber tett med sentrale aktører som NAV, kommunene, Røde kors, frivilligheten, asylmottakene, IMDI med mer for å sørge for at personer på flukt får en smidig overgang fra asylsøker til et produktivt, meningsfullt liv i Norge. 

På disse sidene finner du informasjon om gjennomførte og planlagte prosjekter, HSN foredrag for asylanter/flyktninger, spesielt tilrettelagte studietilbud for flyktninger med mer. 

Inspirasjonsdag - Campus Vestfold

Høgskolen i Sørøst -Norge sammen med Stella Røde Kors kvinnesenter, og NAV Vestfold arrangerer inspirasjonsdag for immigranter og flyktninger på Campus Vestfold den 7.11.2017. Mer info, påmeldingsskjema og program publiseres her etter sommeren.

IOM Dagsseminar: Flyktning i møte med Norge - kultur og kulturelle tilpasninger - Campus Porsgrunn

HSN arrangerer et dagsseminar om de utfordringene som flyktninger har i møte med Norge den 15.11.2017 på Campus Porsgrunn. Seminaret tilbys i regi av International Organisation for Migration (IOM), gratis påmelding. En lenke til mer info og påmeldingsskjema publiseres her.