Vis studievalg

Aktivere brukerkonto

Før du som student eller ansatt kan ta i bruk høgskolens IT-systemer, må du aktivere brukerkontoen din.


Studenter

Du som student kan aktivere brukerkontoen din etter du har mottatt e-post med lenke.

Ansatte

Nyansatte kan aktivere sin brukerkonto etter at de har fått nødvendig informasjon fra Personalservice eller sin nærmeste leder.

Problemer med innlogging eller endring av passord?

Har du problemer les veiledningsdokumentene. Finner du ikke en løsning på dine problemer i veiledningen, kontakt IT-support.