Vis studievalg

Fronter stenges 1. august 2017

Når Fronter stenges mister du tilgang og du må ha tatt backup på eget material.

- Se Veiledning for Ansatte, Studenter eller Andre (eksterne kontakter)!

Bakgrunn

​HSN bytter LMS (e-læringssystem) av to grunner:

  1. HSN skal ha et felles LMS
  2. Felles anskaffelse av LMS for UH-sektoren i regi av UNINETT

HSN og mange andre institusjoner i UH-sektoren mangler lovlig kontrakt for LMS. Hittil har LMS blitt videreført hvert år uten anbudsforfarende. Dette blir ulovlig i lengden.

UNINETT er akkurat i mål med et anskaffelseprosjekt for hele UH-sektoren.

HSN satser på å bytte LMS allerede til høst 2017. Prosjektet for implementering av Canvas har startet. Informasjon om organisering og fremdrift vil bli tydelig kommunisert så snart det er klart.

-       Klart allerede nå er at HIT’s og HBV’s gamle Fronter blir stengt etter eksamensperioden 17V!

Alt innhold må lastes opp – Nytt e-læringssystem vil uansett være tomt 

Les mer om anbudsprosessen hos UNINETT.


Knut Anders Høiaas
971 51 774
31 00 86 12
Send e-post
Kristian Joakim Ludvigsen
928 27 454
35 02 63 16
Send e-post
Ralph Ingemar Stålberg
958 26 973
35 95 27 72
Send e-post
Svein Morten Rougnø
952 92 092
31 00 85 52
Send e-post