Vis studievalg

IT-tjenester for ansatte ved HSN

Under følger en del viktig informasjon i forbindelse med bruk av IT-tjenester ved HSN


Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Høgskolens målsetning er å tilby felles IT-tjenester for hele høgskolen i løpet av 2017. Frem til da, vil det være slik at HSN-Telemark og HSN – Buskerud-Vestfold tilbyr noen ulike IT-tjenester for samme type tilbud. Vi prøver å legge til rette for at dette skal oppleves så intuitivt som mulig, men si gjerne i fra til oss hvis dere finner informasjon som bør forbedres eller som mangler.

HSN-Intranett

Høgskolen har et intranett for både ansatte og studenter. For å få tilgang til høgskolens intranett må du aktivere brukerkontoen din først. Adressen til Intranettet er: https://min.usn.no. Velg «Logg inn via FEIDE».

På høgskolens intranett finner både ansatte og studenter all informasjon som trengs for å jobbe eller studere ved høgskolen.

Når du er innlogget på høgskolens intranett velger du «Tjenester» etterfulgt av «IT-tjenester» for å få tilgang til informasjon om IT-tjenester ved høgskolen.

E-Læringssystem - Fronter

Fronter er Høgskolens hovedinformasjonskanal mellom høgskolen/foreleser og student.

HSN har en Fronter-installasjon for HSN - Telemark og en for HSN - Buskerud-Vestfold. Se under for å finne lenken til riktig Fronter-installasjon for deg:

Fronter for HSN- Buskerud

Fronter for HSN- Telemark

Les mer om Fronter her.

Webkonferansesystemer

I HSN bruker vi ulike webkonferansesytemer, alt etter fagenes og studienes behov. Klikk her for å lese mer om høgskolens webkonferansesystemer.

FEIDE

FEIDE står for Felles Elektronisk Identitet, og betyr i praksis at du som ansatt ved høgskolen slipper å forholde deg til ulike brukernavn og passord. Du bruker det brukernavnet og passordet som blir registrert når du aktiverer brukerkontoen din, til de aller fleste tjenestene ved HSN. 

Ved feidepålogging må du velge HiT eller HBV - HSN finnes ikke i listen før våren 2017.
Hører du til et studiested i Telemark må du velge HiT som tilhørighet, og hører du til et studiested i Buskerud og Vestfold velger du HBV.

Trådløst nett

Vi har trådløst nettverk i våre lokaler. Nettverket som du skal benytte heter Eduroam.
Les mer om Trådløst nett her. 

E-post

Les mer om E-post på høgskolens Intranett.

Utskrift og kopiering

Les mer om utskrift og kopiering på høgskolens Intranett

Hvordan kontakter jeg IT-support?

Svaret på det spørsmålet avhenger av hvilket studiested du hører til. Kontaktinformasjon til IT-support ved de ulike studiestedene finner du her: https://www.usn.no/om-hsn/it-tjenester/it-support/

TeamViewer Quick support

Det kan hende at IT-support vil ha behov for å fjernstyre din maskin for å kunne hjelpe deg på best mulig måte. Til det formålet bruker høgskolen TeamViewer Quick Support, som er et verktøy du kan laste ned og starte når du vil gi IT-ansatte ved Høgskolen tilgang til å se og fjernstyre skjermbildet ditt. Krever ikke installasjon.

Hvor finner jeg informasjon om HSN sine IT-tjenester, utover det som står her?

Høgskolens intranett

høgskolens intranett finner både ansatte og studenter all informasjon som trengs for å jobbe eller studere ved høgskolen.

www.usn.no

Høgskolen har også informasjon ute på nettsted som ikke krever pålogging. Her finner du den informasjonen du trenger før du har aktivert brukerkontoen din, og har tilgang til Intranettet. https://www.usn.no/om-hsn/it-tjenester/

Høgskolens tidligere nettsteder

Som nevnt i starten av denne artikkelen, er høgskolen ganske nylig fusjonert, og har derfor en del ulike IT-tjenester. De fleste tjenestene finner du informasjon om på Intranettet, men noe informasjon finner du også på høgskolens tidligere nettsteder:

HSN-Telemark sitt tidligere nettsted: http://www.hit.no/Om-HiT/IT-tjenester-for-ansatte

HSN – Buskerud – Vestfold sitt tidligere nettsted: https://min.hbv.no/ (Krever innlogging)