Vis studievalg

Birgitte Kasin Hønsvall

Overingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G1-17)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner