Hanne Lund-Kristensen

Høgskolelektor / Programkoordinator BLU

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner