Jan Ivar Fredriksen

Dosent

Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6405)
Jan Ivar har siden 1992 vært tilknyttet ledende butikklederstudier i Norge, først ved Varehandelens Høyskole (fra 1992) og senere ved Handelshøyskolen BI (fra 2000). Han har vært fast tilknyttet HSN fra 2016. I tillegg til sin akademiske karriere har han variert praksis fra både dagligvarehandel, faghandel, bank og helseforetak. Å bygge bro mellom forskningsbasert teori og beste praksis har høyeste prioritet. Jan Ivar har skrevet og publisert flere faglige bidrag beregnet for studenter, konsulentbransjen, ledere og andre interesserte.

Ansvarsområder

Arbeidsoppgaver:
• Forskning og utvikling innen varehandelsledelse
• Innholds-  og undervisningsansvar for kurs og programmer for heltids- og deltidsstudenter
• Utvikling og gjennomføring av programmer for næringsliv
• Veiledning av bachelor og masteroppgaver
 

Kompetanse

Dosent i markedsføring - varehandelsledelse

CV

Erfaring

Dosent i markedsføring - varehandelsledelse Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

September 2017 - nåværende

Handelshøyskolen ved HSN

Arbeidsoppgaver:

• Forskning og utvikling innen varehandelsledelse

• Innholds- og undervisningsansvar for kurs og programmer for heltids- og deltidsstudenter

• Utvikling og gjennomføring av programmer for næringsliv

• Veiledning av bachelor og masteroppgaver

Førstelektor i varehandelsledelse i Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

April 2016 - september 2017

Handelshøyskolen ved HSN

Arbeidsoppgaver:

• Forskning og utvikling innen varehandelsledelse

• Innholds- og undervisningsansvar for kurs og programmer for heltids- og deltidsstudenter

• Utvikling og gjennomføring av programmer for næringsliv

• Veiledning av bachelor og masteroppgaver

Førstelektor i markedsføring i Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

august 2015 - mars 2016 (8 måneder)

Handelshøyskolen ved HSN - bistilling som veileder på siviløkonomstudiet

Førstelektor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI

januar 2000 - mars 2016 (16 år 3 måneder)

Institutt for Markedsføring

Arbeidsoppgaver:

• Forskning og utvikling innen varehandelsledelse

• Innholds- og undervisningsansvar for kurs og programmer for heltids- og deltidsstudenter

• Utvikling og gjennomføring av programmer for næringsliv

• Veiledning av bachelorroppgaver

Fagsjef i markedsføring i Norges Varehandelshøyskole

1992 - 2000 (8 år)

Program- og innholdsanvarlig ved butikklederstudiet

Bedriftsrådgiver/høyskolelektor i SLHK Oppdrag

1992 - 1992 (mindre enn et år)

Bedriftsrådgiver, salgs- og markedskonsulent innen opplæringstjenester, markedsundersøkelser og

bedriftsrådgivning

Rådgiver og kursleder i Ringerikes Sparebank (nå: Sparebank1 Ringerike og Hadeland)

august 1989 - desember 1990 (1 år 5 måneder)

Prosjekt- og kursleder, opplæringsprogram innen kundeservice, ekstern og

intern markedsføring

 

Utdanning

Statens Lærerhøgskole i Handels- og Kontorfag, SLHK (nå under Høgskolen i Sørøst-Norge,HSN)

Hovedfagskandidat/Lektor (M.Sc), Ledelses- og administrasjonsfag med spesialisering i

markedsføring, 1989 - 1991

SLHK (nå under Høgskolen i Sørøst-Norge)

Cand. mag, adjunkt, Økonomi- og administrasjonsfag med pedagogikk, 1985 - 1989

Handelshøyskolen BI

Organizational Science, 2006

Publikasjoner

Fredriksen, Jan Ivar (2017): Varehandelsledelse 2. utgave, Fagbokforlaget Oslo/Bergen 2017

Fredriksen, Jan Ivar og Sørebø, Øystein (2017): Omnikanal Varehandel - veien mot sømløs integrering av salgs- o g kommunikasjonskanaler, Magma nr 4/2017

Fredriksen, Jan Ivar (2015): «Servicemøter i butikk; Fra «mye vil ha mer» til strategisk regi for økt lønnsomhet», Magma nr 2/2015

Fredriksen, Jan Ivar og Sørebø, Øystein (2013): «Rekruttering av medarbeidere: Fra intuisjon til strategisk forankring», Magma nr 3/2013

Fredriksen, Jan Ivar (2010): «Medarbeidernes kompetanse og motivasjon er detaljhandelens viktigste konkurransemiddel» Magma nr 5/2010.

Link til Cristin