Vis studievalg

Jan Sjøberg

Fagansvarlig videreutdanning Psykoterpi

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen ()

Ansvarsområder

Kompetanse

Psykolog

Integrativ terapeut

CV

https://www.linkedin.com/in/jan-sj%C3%B8berg-47369613?trk=nav_responsive_tab_profile_pic

Publikasjoner