Vis studievalg

Sigrid Aksnes Stykket

Høgskolelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Bø (2-361)
Høgskolelektor i norsk

Ansvarsområder

  • Norsk litteratur
  • Folkedikting
  • Norsk som andrespråk
  • BalNok  (baltisk-nordisk nettverk)