Vis studievalg

Kvalitetssystem

Her kommer Høgskolen i Sørøst-Norges interne system for kvalitetsikring og kvalitetsutviking i utdanningsvirksomheten. Inntil videre finner du de fusjonerte høyskolenes kvalitetssystem her: