Vis studievalg

Rom og teknisk utstyr

Si i fra om manglende renhold og vedlikehold, feil eller mangler ved møbler, AV- og undervisningsutstyr, eller om du opplever at feil luftkvalitet og temperatur i rommet.


Si ifra om

Mangler ved:

  • undervisningslokale
  • studentarbeidsplasser
  • undervisnings- og AV utstyr
  • fysisk tilrettelegging
  • temperatur og ventilasjon
  • universell utforming

Små reparasjoner

  • skifte av lyspærer
  • manglende utstyr på toalett
  • renhold

Fyll ut skjema


Hva gjelder avviket?
   Personopplysninger

Sensitive personopplysninger skal ikke registreres i avvikssystemet. Avvikssystemet skal kun behandle selve hendelsen, og behandlingsansvarlig skal ta kontakt med deg hvis ytterligere informasjon er nødvendig.

Saksbehandlingstid

For avviksmeldinger for læringsmiljø og utdanningskvalitet er frist fra avvik er mottatt til svar eller foreløpig svar skal gis, maksimalt 4 uker.