Vis studievalg

Kvalitet i ph.d.-utdanningen

Kvalitetssystemet omfatter alle de tre syklusene (bachelor-, master- og ph.d.-nivå).

Ph.d.-utdanningen er regulert av Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Det er utarbeidet egne rutiner for ph.d-utdanningene. Disse er beskrevet i en egen interaktiv ph.d.-håndbok.

Håndboken er utarbeidet for ph.d.-kandidater, ansatte og veilederer.

HSNs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten omfatter også ph.d.-utdanningene.

Ph.d.- utdanningen skiller seg fra bachelor- og masterutdanning ved at det er en forskerutdanning, hvor kandidaten arbeider med stor grad av selvstendighet.